Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Препоръки на ИРПС за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството

Отворен парламент | петък, 31 май 2013

На 30 май, Институт за развитие на публичната среда изпрати до Гражданския борд за свободни и прозрачни избори своите препоръки за подобряване на изборния процес и промяна в законодателството. За читателите на "Отворен парламент" публикуваме списъка с всички препоръки на неправителствената организация.

Определяне на изборния резултат


Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс.

Отваряне на изходния код на софтуера

Препоръчваме Централната избирателна комисия да възприеме практиката да публикува на сайта си изходния код на софтуера, който се използва при обработването на резултатите - с цел повишаване доверието в процеса.

Информационно-разяснителната кампания

Необходимо е информационно - разяснителната кампания на ЦИК да се фокусира силно върху образоване на избирателите за техните права и стимулиране на активността - да включва обяснения на същността на изборния процес - какво и как се случва след подаването на гласа на всеки един избирател и как гласовете на избирателите се преобразуват в мандати.

Подаване на сигнали за нарушения

Гражданите следва да бъдат информирани от изборната администрация - как и за какво могат да се подават жалби и сигнали до институциите, отговорни за изборния процес, какво могат да очакват като реакция и в какви срокове.

Необходимо е Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници.

Изборна администрация

Препоръчваме промяна в Изборния кодекс, която да превърне ЦИК в постоянно действащ орган – неговите членове да са ангажирани на пълно работно време в рамките на своя петгодишен мандат. Органът да се състои от 9 до 11 членове – съставен на експертен принцип, а не по политически квоти. Изборният кодекс да регламентира прозрачна процедура за назначаване на членове на ЦИК – гарантираща техния професионализъм и независимост, включваща регламент за номиниране и публично изслушване на кандидатите.

Откритост в дейността на изборната администрация

В Изборния кодекс да се запише, че стенографските протоколи от заседанията на ЦИК се публикуват на интернет страницата на комисията не по- късно от три дни след провеждане на заседанието.

Възнаграждения на членовете на избирателните комисии


За привличането на мотивирани хора в комисиите, които биха се запознали с указанията на ЦИК и биха участвали в обучения, Изборният кодекс трябва да въведе ясна методика за определяне на размера на възнагражденията на членовете на изборната администрация на всички равнища - така както съществува такава за определяне на възнагражденията на членовете на ЦИК.

Гаранции за извършване на независимо наблюдение


В Изборния кодекс да се създаде отделна глава, която да гарантира правата и задълженията на независимите наблюдатели.

Сигурност при отпечатването, съхранението и разпространението на изборните книжа и бюлетини

Да се гарантира възможността наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Да се обсъди възможността бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера, който да се вписват при предаване и приемане на бюлетините.

Недействителни гласове

Изборният кодекс да предвиди повторно преброяване на бюлетините в секции, в които има отчетени над два пъти повече недействителни гласове от средното за страната.

Предизборна кампания

Необходимо е да има дефиниция в Изборния кодекс за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии.

Възстановяване на преференциалното гласуване


Трябва да се възстанови възможността за преференциално гласуване - с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата. Ако се въведе гласуване с машини – може да се обсъди възможността за отбелязване на повече от една преференция.

Подписките за независими кандидати

Да се промени изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва, да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район. В момента изискването е подписите да са не по-малко от 3% от броя на избирателите, но не повече от 5000 подписа – предложението е този таван да стане не повече от 3000 подписа, а броят на подписите да не е по- голям от 1%.

Подписки за регистриране на партии

Да се предостави възможност на всеки избирател да провери в кои подписки фигурира, чрез електронна проверка през сайта на ГРАО ( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка .

Гласуване в чужбина

Да се обособи избирателен район „Чужбина“. Да се дефинира понятието „ населено място“, когато става дума за разкриване на секции в чужбина.


Коментари

Още по темата

На фокус: Предложенията на ГЕРБ за промяна в ИК – необосновани и обслужващи конюнктурни интереси

На фокус: ГЕРБ предлага промени в Изборния кодекс

На фокус: Като флирт с избирателя

Граждански дневен ред: „Глас народен, глас социален“ или за българските изборите в социалните медии*

На фокус: „Турцизацията“ на София, за която Янев говори, всъщност е дело на ГЕРБ

На фокус: Оказа се, че и печатите за СИК са поръчани с внушителна бройка отгоре

Граждански дневен ред: Странните избори - 2013

Граждански дневен ред: Избори в тенджерата под налягане

На фокус: Избори по Монтански – тарифи от 20 до 300 лева и прозрачни секции

На фокус: Застъпниците в числа

На фокус: Всеки заслужава да гласува вободно!

На фокус: ОССЕ в предварителен доклад: Медиите не отбелязват платеното съдържание, може да заблудят аудиторията си

На фокус: ЦИК раздала невалидни удостоверения за наблюдатели

На фокус: ЦИК отказва да обясни защо не публикува сорс кода

На фокус: LIVE: Обучение на наблюдатели за парламентарните избори на 12 май 2013

На фокус: МС изисква доставчикът на копирните машини да изработи брошура за хора неработили никога с техника

На фокус: ЦИК решава във вторник дали да разсекрети кода за преброяването

На фокус: Кръгла маса: Честни и прозрачни избори 2013

На фокус: Кръгла маса: Честни и прозрачни избори 2013

На фокус: Защо има хора без право на глас в подписките на партиите?

На фокус: 30 председателски места от общо 31 за ГЕРБ в РИК -овете

Граждански дневен ред: Изборният кодекс забърка пълна каша с контрола върху социологическите агенции

Граждански дневен ред: Заради онлайн излъчванията си ЦИК тотално се затвори за журналистически въпроси

На фокус: Ще промени ли разпределението на мандатите новата Методика за определяне на резултатите от гласуването?

На фокус: Министерски съвет повиши тарифите за отразяване на кампанията в обществените медии

На фокус: Стефан Манов обжалва методологията за определяне на резултатите от изборите

На фокус: Методиката на ЦИК за определяне на депутатите смъква изкуствено 4%-та бариера

На фокус: ЦИК поправи грешката в методиката си, с която смъкна бариерата от 4%

На фокус: Авторът на "забраната на партиите" в Изборния кодекс се оказа Владимир Брезоев

На фокус: Михаил Константинов вече си е избрал граждани, които да наблюдават "Информационно обслужване"

На фокус: Изборните резултати - "open data" или отпадането на посредниците към данните

На фокус: Стоил Стоилов: Не съветвам никого да пренебрегва опита, който може да се вземе от т. н. тропически избори