Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Борис Крумов Грозданов, Избирателен район 23-София 1

Борис Крумов Грозданов
 • Дата и място на раждане: 16 януари 1946г.; с. Якимово, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: boris.grozdanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:

  - „Бизнес консулт” ООД
  - СД „Пилигрим” БВ

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - 1/3 дялово участие в дяловия капитал на „Бизнес консулт” ООД;
  - СД „Пилигрим” БВ с ½ участие

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Финансови/правни консултантски услуги, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
3 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 1140

Законопроекти

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Внесен сряда, 07 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за Сметната палата Внесен четвъртък, 16 септември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор Внесен сряда, 21 април 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките Внесен четвъртък, 25 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

Няма

Борис Крумов Грозданов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Георги Тихомиров Тихов — икономика

Златко Асенов Златков — информатика

Член на комисии

От четвъртък, 18 октомври 2012 е председател на Подкомисия по отчетност на публичния сектор

От сряда, 14 юли 2010 е член на КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

От сряда, 20 януари 2010 е член на КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

От сряда, 26 август 2009 е член на Подкомисия по отчетност на публичния сектор

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

От четвъртък, 21 януари 2010 е член на КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ