Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димчо Димитров Михалевски, Избирателен район 22-Смолян

Димчо Димитров Михалевски
 • Дата и място на раждане: 24 октомври 1965г.; Кърджали, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 22-СМОЛЯН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: dimcho.mihalevski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - ДФ „Българска гора” - член на управителния съвет;
  - ДФ „Земеделие” - член на управителния съвет;
  - Фонд за местни органи на самоуправление – ФЛАГ” ЕАД - член на управителния съвет;
  - Фонд „Радиоактивни отпадъци” - член на управителния съвет;

  2. Има/л участие в:
  - ДФ „Българска гора”;
  - ДФ „Земеделие”;
  - Фонд за местни органи на самоуправление – ФЛАГ” ЕАД;
  - Фонд „Радиоактивни отпадъци”;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Земеделие и ХВП, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 76 110.50 евро към ДСК АД;
  - 49 580евро финансов лизинг за автомобил към Мото-Пфое ЕООД
Одобрение:
2 одобряват
6 не одобряват
Посещения: 1002

Парламентарни питания

08 март 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

08 март 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г

08 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"

08 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи

08 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес

08 март 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес

01 март 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците

01 март 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала

01 март 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала

01 март 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г

01 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"

01 март 2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството за гарантиране на стабилни фискални показатели

01 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи

01 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора

01 март 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес

22 февруари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала

22 февруари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала

22 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура

22 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за гарантиране на по-добра среда за растеж на икономиката и привличане на инвестиции

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на покритие на територията на страната с кадастрални карти, и предоставянето на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно новата кризисна политика на правителството за спасяване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони, за 2013 г

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възложените дейности за мониторинг на 99 морски плажа, и изработването на специализирани карти и регистри на морски плажове

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Държавния горски фонд (ДГФ), в обществен интерес

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно причини за изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изменение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на новата Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., и влиянието й върху процесите на регионалното развитие

15 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за публично-частно партньорство във ВиК сектора

08 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи

01 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците

11 януари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР за общини

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация на с. Кадиево, общ. Родопи

11 януари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

21 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР за общини

21 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

07 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно новата политика на Министерството на земеделието и храните, чрез изменената Наредба за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти

07 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изменение в политиката от Министерството на земеделието и храните за осигуряване на модерно, ефективно и достъпно напояване на земеделските площи и бъдещите параметри на тази политика

07 декември 2012
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС

07 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ловна дейност в района на с. Полковник Серафимово - община Смолян

07 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ с частно участие в капитала

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие в капитала

07 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г

07 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г." и последствията върху програмата и бенефициентите

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО)

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на ОПОС 2007 - 2013 г., и последствията от нея

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4 на АМ "Тракия"

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на МРРБ за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите, и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на ангажимент за разплащане на забавени финансови средства за наета техника на Лот 4, на АМ "Тракия"

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуреност на бъдещите периоди с подготвени за изпълнение проекти за пътната инфраструктура

30 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ с частно участие в капитала

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие в капитала

30 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г

30 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията от нея

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ, с частно участие в капитала

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г." и последствията върху програмата и бенефициентите

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006

16 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно закриване на Държавно горско стопанство "Беглика"

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на изискванията на Директива за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО)

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на ОПОС 2007 - 2013 г., и последствията от нея

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно неусвоени договорени средства по проекти, управлявани от Министерството на околната среда и водите, и финансирани по предприсъединителния инструмент ИСПА 2000-2006

16 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

16 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за промяна на целите и задачите на Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията от нея

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев

02 ноември 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители

02 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия

26 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания

19 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев

19 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

12 октомври 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград

12 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

12 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

05 октомври 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград

05 октомври 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г." и последствията върху програмата и бенефициентите

05 октомври 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води" по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите

05 октомври 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно процеса на свръхдоговаряне по приоритетна ос "Води", по Оперативна програма" Околна среда 2007 - 2013 г.", и последствията върху програмата и бенефициентите

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на град Варна и к.к."Златни пясъци"

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания

28 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ)

28 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г

28 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за гарантиране използването на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

28 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството в сектор "Мляко" чрез приетата Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

28 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

21 септември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"

21 септември 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград

21 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали

21 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г

14 септември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"

14 септември 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на град Варна и к.к."Златни пясъци"

14 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пореден търг на големи количества дървен материал, обявен от Югозападното държавно предприятие

14 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно закриване на Държавно горско стопанство "Кричим" и прехвърлянето му към Държавно ловно стопанство "Чекерица", заедно с част от територията на Държавно горско стопанство "Пловдив"

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно многобройните аварии на магистрален водопровод за питейно водоснабдяване в района на гр. Варна и к.к."Златни пясъци"

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

14 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

14 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно държавната политика във ВиК сектора - условие за изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г

27 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г

27 юли 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"

27 юли 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград

27 юли 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ

27 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали

27 юли 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

20 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони

20 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за гарантиране успешното изпълнение на ОПОС 2007 - 2013 г

20 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната

20 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина

20 юли 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ

20 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали

20 юли 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г

06 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони

06 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за стимулиране на земеделските дейности в планинските райони на страната

06 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството за опазване на горите и добива на дървесина

06 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали

29 юни 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони

29 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

29 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на държавата за гарантиране на конституционните права на гражданите на Република България да получат достъпна болнична помощ

22 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие

22 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини

22 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови

22 юни 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони

22 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич

22 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за създаване на застрахователен инструмент за превенция и преодоляване на последствията от бедствия

22 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за устойчива поддръжка на съоръженията по Републиканската пътна мрежа

15 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие

15 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини

15 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови

15 юни 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони

15 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич

15 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

15 юни 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г

08 юни 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

08 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за развитие на територията, и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие

08 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини

08 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за поддържане в нормално експлоатационно състояние на язовирите в Република България, и за строителството на нови

08 юни 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прием на проекти по мярка 112 от Програма за развитие на селските райони

08 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно опазване на обект, от незавършеното строителство на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Магистрален водопровод Силистра - Добрич

08 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

08 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

18 май 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

18 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната

18 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

18 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

11 май 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

11 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната

11 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им

11 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

11 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

04 май 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

04 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната

04 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката по оползотворяване на възможностите на съществуващите хидромелиоративни системи и плановете за модернизацията им

04 май 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно дискриминация на български граждани при ползване на социални права

04 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

04 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно гарантиране от държавата на достъпно болнично обслужване за хората в Западните Родопи

27 април 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите

27 април 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

06 април 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите

06 април 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно новата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в частта на сектор "Водоснабдяване и канализация", предвиждана да се реализира чрез измененията в Закона за водите

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно планирани промени в политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейностите по текущото и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа

23 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

23 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

23 март 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действията за промяна на условията в добива и продажбата на дървесина

16 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

16 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

16 март 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действията за промяна на условията в добива и продажбата на дървесина

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

09 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

09 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали и ГОРУБСО - МАДАН

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН

02 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

02 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

02 март 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период

24 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

24 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

24 февруари 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия

24 февруари 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период

10 февруари 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми

03 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

03 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България

20 януари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно причините за бедственото положение на Автомагистрала "Хемус", в участъка между км 0+000 до км 70+294

20 януари 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки за подобряване на контрола върху търговията с горива

20 януари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на ефективни и ефикасни договори за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа

25 ноември 2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно дейността на "БДЖ - Пътнически превози"

04 ноември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на дейности на предприятията по геозащита през 2011 г

04 ноември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на стъпките в реформата на сектор ВиК в България

04 ноември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на политиката по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

14 октомври 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно закрити общински болници от началото на 2011 г

16 септември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства

16 септември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г

02 септември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората

29 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората

29 юли 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства

29 юли 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на стратегическите цели по изпълнение на пътната инфраструктура до 2020 г

22 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората

15 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води

15 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г

15 юли 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства

15 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората

08 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води

08 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г

08 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората

01 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води

01 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г

03 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България

03 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателни станции по ИСПА

27 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България

27 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателни станции по ИСПА

13 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на експлоатационната устойчивост на съществуващия сграден фонд в България

13 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателни станции по ИСПА

19 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор

19 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура

18 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в основните структури, прилагащи държавната политика във ВиК сектора и в пътния сектор

18 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура

11 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на развитие на транспорта, и в частност на пътната инфраструктура

18 февруари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период

11 февруари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура"

11 февруари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г."

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на ефективното и ефикасно функциониране на контролната система и Системата за финансово управление и контрол в Агенция "Пътна инфраструктура"

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за гарантиране на проектната готовност на големи пътни проекти с национално значение за следващия 10-годишен период

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение и мониторинг на големите пътни проекти с национално значение

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на резултативна система от мерки и дейности по качественото изпълнение на големи инфраструктурни проекти от Агенция "Пътна инфраструктура"

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до планираното европейско финансиране по значимите пътни проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г."

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изграждане на автомагистрални участъци на база съществуващи договори

10 декември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране на изпълнението на техническата инфраструктура с национално значение

03 декември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания

29 октомври 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършването на В и К услугата за Курортен комплекс "Златни пясъци"

08 октомври 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на управляващия орган в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за гарантиране на успешното завършване на инфраструктурните проекти, финансирани от Програма ИСПА /Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94

17 септември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."

17 септември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България

17 септември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони

17 септември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране

10 септември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."

10 септември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България

10 септември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране на политиката на модернизация на основната техническа инфраструктура с национално значение, в условията на силно намалено бюджетно финансиране

30 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно гарантиране изпълнението на схемите по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г."

30 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно степента на реализация на структурните промени и изграждане на органите за управление в сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България

30 юли 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно прилаганата политика и конкретните мерки на Министерството на околната среда и водите при съчетаване на опазването на биологичното разнообразие и защита на живота и поминъка на хората в планинските райони

26 февруари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на заявени ангажименти за подкрепа на строителния бранш в Република България

26 февруари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на отговорностите за реализиране на преструктурирането и модернизацията на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Република България

30 октомври 2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отхвърляне от Министерския съвет на проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и подписване на Допълнително споразумение към Рамков кредитен договор от 13 април 2001 г. F/P 1395 /2001/ - 3-и транш между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България

30 октомври 2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на ангажиментите на правителството по заема от Световната банка за развитие на общинската инфраструктура

16 октомври 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на подход, основан на обективни критерии, при определяне на ръководителите на търговските дружества в сектор "В и К"

16 октомври 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за откриване на нови ГКПП по границата между РБългария и РГърция и изграждането на подходните пътища

16 октомври 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагане на политиката, свързана със заявените ангажименти за ново административно-териториално деление на Република България

Димчо Димитров Михалевски в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Добромир Мартинов Задгорски — коалиционна политика

Катя Колева Келевска — бюджет и финанси

Член на комисии