Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Избирателен район 22-Смолян

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
 • Дата и място на раждане: 28 септември 1966г.; Пловдив, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 22-СМОЛЯН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: председател на ЖГЕРБ-Смолян
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки понеделник в сградата на общинска администрация в гр. Смолян.
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0887 279 781
 • E-mail: daniela.daritkova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Природо-математическа гимназия, гр. Смолян

  Висше образование: Специалист по детски болести 
 • Последна месторабота: ЕТ „Д-р Даниела Дариткова-АПМП ИП”, общо практикуващ лекар
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  ЕТ „Д-р Даниела Ан. Дариткова-Проданова АПМП-ИП” първична доболнична мед. помощ; ДЗЗД „ОПЛ-1”;

  2. Има/л участие в:
  ЕТ „Д-р Даниела Ан. Дариткова-Проданова АПМП-ИП” първична доболнична мед. помощ; ДЗЗД „ОПЛ-1”;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Здравеопазване, неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  Сдружение на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в Смолянска област ;

  6. Декларирани финансови задължения:

  Няма

  7. Друга информация:
  Според „Списъци на лица по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, с декларация или уведомление, подадени през 2011 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие“ на Сметната палата е констатирано, че депутата
  "Не е декларирала данни за съпруга - придобиване на употребяван л.а. Ягуар ХЖ 40"."
Одобрение:
5 одобряват
26 не одобряват
Посещения: 1268

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Декларация за конфликт на интереси на Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Парламентарни питания

Няма

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%