Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ариф Сами Агуш, Избирателен район 22-Смолян

Ариф Сами Агуш
 • Дата и място на раждане: 27 април 1953г.; с. Сандрово, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 22-СМОЛЯН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: arif.agush@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност 

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  15 000лв. лизинг Еролайз АД. 
Одобрение:
0 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 905

Парламентарни питания

25 януари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно неизяснени технически проблеми, съпътстващи развитието на ядрената енергетика в България

05 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за финансиране на болници в отдалечени, планински и полупланински райони

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и прилагането на БДС EN 1317-5:2007+A1:2009

08 юни 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

08 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

18 май 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

18 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

11 май 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

11 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

04 май 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

04 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем

23 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарасналото социално напрежение между работниците и "ГОРУБСО - МАДАН" АД - гр. Мадан

16 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарасналото социално напрежение между работниците и "ГОРУБСО - МАДАН" АД - гр. Мадан

20 януари 2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

13 януари 2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

25 ноември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица

16 септември 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно програмата на Агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Пазарджишка и Смолянска област, финансирана от Оперативна програма "Регионално развитие"

27 ноември 2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на проектите по Програмата за развитие на селските райони

Ариф Сами Агуш в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Група за приятелство България - Швеция

Група за приятелство България - Австрия

Група за приятелство България - Албания

Група за приятелство България - Бразилия

Група за приятелство България - Германия

Група за приятелство България - Гърция

Група за приятелство България - Израел

Група за приятелство България - Индия

Група за приятелство България - Индонезия

Група за приятелство България - Иран

Група за приятелство България - Йордания

Група за приятелство България - Казахстан

Група за приятелство България - Китай

Група за приятелство България - Република Корея

Група за приятелство България - Куба

Група за приятелство България - Норвегия

Група за приятелство България - Русия

Група за приятелство България - Словения

Група за приятелство България - Узбекистан

Група за приятелство България - Украйна

Група за приятелство България - Филипини

Група за приятелство България - Чехия

Група за приятелство България - Чили

Група за приятелство България - Япония

Група за приятелство България - Аржентина

Група за приятелство България - Босна и Херцеговина

Група за приятелство България - Гватемала

Група за приятелство България - Дания

Група за приятелство България - Канада

Група за приятелство България - Кувейт

Група за приятелство България - Мароко

Група за приятелство България - Тайланд

Група за приятелство България - Холандия

Група за приятелство България - Хърватия

Група за приятелство България - Република Южна Африка