Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Юлиана Генчева Колева, Избирателен район 21-Сливен

Юлиана Генчева Колева
 • Дата и място на раждане: 30 април 1958г.; Сливен, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 21-СЛИВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки понеделник в офиса на ПП ГЕРБ -гр. Сливен
  Лице за контакт: Нина Митева.
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0889147325
 • E-mail: uliana_koleva@mail.bg, yuliana.koleva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Гимназия с преподаване на френски език „З.Стоянов” - Сливен

  Висше образование: Магистър по право
 • Последна месторабота: Адвокат в Адвокатска колегия - Сливен
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - Адвокатска колегия Сливен - председател;
  - ЕТ „Д-р Диан Колев – ИППМП” гр. Сливен;
  - ЕТ ”Паси - Спаска Колева” гр. Сливен;
  - „Мелница Варна” АД - ликвидатор;
  - „Мелор 2000” ЕООД Пазарджик - ликвидатор;
  - „Овощен разсадник” АД Сливен - ликвидатор;
  - Чумерна АД - синдик;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Здравеопазване, финансови/правни консултантски услуги, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Адвокатска колегия Сливен - председател;

  6. Декларирани финансови задължения:
  - 9000лв кредит към ОББ - клон Сливен;
  - 6000лв кредит към Уникредит булбанк АД - клон Сливен.
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 864

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен четвъртък, 26 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен вторник, 03 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър Внесен сряда, 14 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 30 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен сряда, 09 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 30 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон Внесен петък, 30 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Внесен вторник, 16 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 11 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Внесен петък, 26 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност Внесен вторник, 12 октомври 2010

Парламентарни питания

Няма

Юлиана Генчева Колева в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Член на комисии

От сряда, 15 февруари 2012 е зам.-председател на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.)

От сряда, 16 май 2012 е председател на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.

От сряда, 01 юни 2011 е член на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители

От четвъртък, 16 юли 2009 е член на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

От вторник, 14 юли 2009 е член на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ