Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Диан Тодоров Червенкондев, Избирателен район 21-Сливен

Диан Тодоров Червенкондев
 • Дата и място на раждане: 08 юни 1971г.; Сливен, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 21-СЛИВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: не е член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки понеделник от 10.00 часа в гр. Сливен, бул. Цар Освободител 17,
  E-mail: gerb.sliven@gmail.com
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 110
 • E-mail: dian.chervenkondev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Техникум по електроника и електротехника „М.С. Кюри”, гр. Сливен

  Висше образование: Магистър по финанси 
 • Последна месторабота: директор на Банков клон в Обединена Българска Банка АД
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - ОББ АД клон Сливен - директор;

  2. Има/л участие в:
  - Гаранта Мобил КОМ-97 ООД;
  - ЕТ „ЧЕРВЕНКОНДЕВ-Тодор Анастасов”;
  - „Сините камъни” АД гр. Сливен;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - „Сините камъни” АД гр. Сливен - 32бр. акции;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Финансови/правни консултантски услуги, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 12 000лв автокредит към ОББ АД;
  - 3500лв потребителски кредит към ОББ АД;
  - 20 000лв + 3000лв кредитни карти към ОББ АД;
  - 11 000лв кредитна карта ICARD.
Одобрение:
3 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 1031

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Внесен вторник, 04 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища Внесен четвъртък, 02 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Внесен сряда, 07 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции Внесен сряда, 02 февруари 2011

Законопроект за Сметната палата Внесен четвъртък, 16 септември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор Внесен сряда, 21 април 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен петък, 14 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен петък, 14 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Внесен четвъртък, 03 юни 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

08 март 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по констатирани нарушения по проекта АЕЦ "Белене"

01 март 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по констатирани нарушения по проекта АЕЦ "Белене"

Диан Тодоров Червенкондев в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%