Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Десислава Жекова Танева, Избирателен район 21-Сливен

Десислава Жекова Танева
 • Дата и място на раждане: 09 юни 1972г.; Сливен, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 21-СЛИВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: областен координатор на гр. Сливен
 • Приемна на депутата в избирателния район: няма 
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: няма
 • E-mail: desislava.taneva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Природо-математическа гимназия „Д. Чинтулов”, гр. Сливен

  Висше образование: Магисър по право 
 • Последна месторабота: председател на Общински съвет, гр. Сливен
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - „Автотранспорт-93”АД гр. Славяново - съвет на директорите;
  - „АГРО МЕЛ” АД - съвет на директорите;
  - „Агро Мел БГ”АД гр.София - съвет на директорите;
  - „Васил Левски” АД гр. София - съвет на директорите;
  - „Витапрот-Костинброд”АД гр.София - съвет на директорите;
  - Витапрот-Славяново”АД гр. София - съвет на директорите;
  - „Зърнобаза Исперих” АД гр. София(с нова фирма „Грейн инвест” АД) - управителен съвет;
  - „Клас-София”АД гр.София - съвет на директорите;
  - „Кайнака” АД гр.София - съвет на директорите;
  - „Мел фураж Дражево” ООД гр. Сливен - управител;
  - „Мелничен комплекс – Варна” АД гр. Варна(с нова фирма „Авто Линк Инвест” АД) - управителен съвет;
  - „Мелничен комплекс – Сливен”АД гр. Сливен - съвет на директорите;
  - „Обновление” АД гр. София - съвет на директорите;
  - „Птицевъдство-Ломци”АД гр. София - съвет на директорите;
  - „Свиневъдство – Преславец”АД гр. София - съвет на директорите;
  - „Свиневъдство Стамболово АД гр. София - съвет на директорите;
  - "Тера сървисис” ООД - съдружник;
  - „Товарни превози – Ямбол” АД гр. Ямбол - съвет на директорите;
  - „Феникс ресурс-СНТ” ООД гр. София - управител;
  - „Фонд земеделска земя мел инвест” АДСИЦ - съвет на директорите;
  - „Хлебопроизводство” АД гр. София - съвет на директорите;

  2. Има/л участие в:
  - „Автотранспорт-93”АД гр. Славяново;
  - „АГРО МЕЛ” АД;
  - „Агро Мел БГ”АД гр.София;
  - „Агро Мел – БГ” АД гр. София;
  - „Васил Левски” АД гр. София;
  - „Витапрот-Костинброд”АД гр.София;
  - Витапрот-Славяново”АД гр. София;
  - „Зърнобаза Исперих” АД гр. София(с нова фирма „Грейн инвест” АД);
  - „Клас-София”АД гр.София;
  - „Кайнака” АД гр.София;
  - „Мел Инвест Холдинг”АД;
  - „Мел фураж Дражево” ООД гр. Сливен;
  - „Мел Холдинг” АД;
  - "Мелница Дупница” АД гр.Дупница - надзорен съвет;
  - „Мелничен комплекс – Варна” АД гр. Варна(с нова фирма „Авто Линк Инвест” АД);
  - „Мелничен комплекс – Сливен”АД гр. Сливен;
  - „Обновление” АД гр. София;
  - „Птицевъдство-Ломци”АД гр. София;
  - „Свиневъдство – Преславец”АД гр. София;
  - „Свиневъдство Стамболово АД гр. София;
  - "Тера сървисис” ООД;
  - „Товарни превози – Ямбол” АД гр. Ямбол;
  - „Феникс ресурс-СНТ” ООД гр. София;
  -  „ФЗ Добрич-2001” ООД(с нова фирма Мелничен комплекс – Дупница” ООД) - представител в качество на член на надзорния съвет на „Мелница Варна” АД гр.Варна;
  - „Фонд земеделска земя мел инвест” АДСИЦ;
  - „Хлебопроизводство” АД гр. София;
  - „Червен” АД гр.Борово - надзорен съвет;

  - Има частен интерес към дейността на роднини по права линия: Недка Кирова Танева и Жеко Танев Танев; роднини по съребрена линия до 4та степен: - втора степен- Антоанета Жекова Манолова; - трета степен: Жени Хариева Манолова; Добромир Хариев Манолов; Стоянка Танева Константинова; Стефан Киров Иванов; Йовка Кирова Цанева; Вичо Христов Цанев; - четвърта степен: Деян Венелинов Константинов; Красимира Стефанова Стоянова; Цанко Божилов Цанев; Красимир Вичев Цанев; Ваня Вичева Цанева; роднини по сватовство до 2ра степен: Хари Любомиров Манолов;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - „Агро Мел – БГ” АД гр. София - 1126акции;
  - „Мел Инвест Холдинг”АД с 3053 акции;
  - „Мел Холдинг” АД - 792 акции;
  - „Фонд земеделска земя мел инвест” АДСИЦ - 40 000 акции;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, земеделие и ХВП, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 37 525 потребителски заем „ДСК лидер” към ДСК ЕАД;
  - 7610.47лв финансов лизинг „Уникредит Лизинг” АД гр. София.
Одобрение:
5 одобряват
25 не одобряват
Посещения: 1417

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен вторник, 03 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен вторник, 22 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните Внесен вторник, 30 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Внесен петък, 26 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Внесен сряда, 31 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Внесен петък, 25 септември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен сряда, 26 август 2009

Парламентарни питания

11 януари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дадено разрешение за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал в "Производствена и складова база - Бършен", гр. Сливен

Десислава Жекова Танева в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%