Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Гюнай Хасан Сефер, Избирателен район 20-Силистра

Гюнай Хасан Сефер
 • Дата и място на раждане: 24 септември 1962г.; Дулово, България
 • Професия: непоказана
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 20-СИЛИСТРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: gyunay.sefer@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  -
   Авразия ООД гр. Дулово - управител;
  -
   Алисеф ООД гр. Дулово - управител;
  - Андора ууд панел индъстри ЕАД с. Ножарево - изпълнителен член на съвета на директорите;
  - Дръстър-Паркет ООД гр. Дулово - управител;
  - Инвестстрой-Дулово АД - изпълнителен член на съвета на директорите;

  2. Има/л участие в:
  - Авразия ООД гр. Дулово;
  - Алисеф ООД гр. Дулово;
  - Андора ууд панел индъстри ЕАД с. Ножарево;
  - частен интерес към Силвия Асенова Серафимова (сестра), едноличен собственик и управител на капитала на търговско дружество Бонита ЕООД гр. Дулово;
  - Гелиг ЕООД гр. София;
  - Дръстър-Паркет ООД гр. Дулово;
  - Дуловоинвест АД гр. Дулово - в ликвидация;
  - частен интерес към Мерин Гюнай Сефер(дъщеря) притежава дялове в Ейнджел ЕООД гр. Дулово;
  - частен интерес към дейността на Бехидже Бейджет Сефер(съпруга) – ЕТ Гелиг 1 – Биляна Савелиева гр.Дулово;
  - Инвестстрой-Дулово АД;
  - Инвестстрой МХ ООД гр. Дулово;
  - Кору ООД гр. Дулово - ликвидатор;
  - Мег ООД с. Черник;
  Оскар ООД гр. Дулово - ликвидатор;
  - Регистриран като земеделски производител;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Алисеф ООД гр. Дулово - 50 дяла;
  - Андора ууд панел индъстри ЕАД с. Ножарево - 100% дялово участие;
  - Гелиг ЕООД гр. София - 100% дялово участие;
  Дръстър-Паркет ООД гр. Дулово - 50% дялово участие;
  - Дуловоинвест АД гр. Дулово - 6,272% акционерно участие;
  - Инвестстрой-Дулово АД - 50% акционерно участие;
  Кору ООД гр. Дулово - 50% дялово участие;
  - Мег ООД с. Черник - 30% дялово участие;
  Оскар ООД гр. Дулово - 50% дялово участие;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, земеделие и ХВП, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 10 000евро кредитна карта към ТБ Инвестбанк АД;
  - 10 000лева кредитна карта към ТБ ЦКБ АД.
Одобрение:
0 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 1167

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Гюнай Хасан Сефер в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Борислав Иванов Българинов — право

Член на групи за приятелство