Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Светлана Ангелова Найденова, Избирателен район 19-Русе

Светлана Ангелова Найденова
 • Дата и място на раждане: 09 юни 1969г.; Горна Оряховица, България
 • Професия: финансист
 • Семейно положение: разведена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 19-РУСЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: няма 
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: няма
 • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Магистър по психология 
 • Последна месторабота: главен инспектор в МТСП – Агенция за социално подпомагане
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  18 000евро ипотечен кредит към ДСК
Одобрение:
5 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 1200

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен четвъртък, 26 юли 2012

Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Внесен вторник, 13 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. Внесен понеделник, 21 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен вторник, 11 януари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите Внесен четвъртък, 01 април 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител Внесен петък, 23 април 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен петък, 16 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен сряда, 28 октомври 2009

Парламентарни питания

Няма

Светлана Ангелова Найденова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Вера Петрова Гикова — PR