Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Даниела Димитрова Миткова, Избирателен район 19-Русе

Даниела Димитрова Миткова
 • Дата и място на раждане: 18 октомври 1976г.; Шумен, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: разведена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 19-РУСЕ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на НИС – ЖГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ в Русе, кв. „Родина 2”, ул. „Чипровци” № 2, Търговски комплекс „Родина”, ет. 2,
  Е-mail: office@gerb-ruse.com
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 082 825 264
 • E-mail: daniela.mitkova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Магистър по право
 • Последна месторабота: юристконсулт, адвокат
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  Няма
Одобрение:
2 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 1011

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен вторник, 14 февруари 2012

Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър Внесен сряда, 14 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен сряда, 09 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен петък, 14 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност Внесен вторник, 12 октомври 2010

Парламентарни питания

Няма

Даниела Димитрова Миткова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%