Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Белгин Фикри Шукри, Избирателен район 18-Разград

Белгин Фикри Шукри
 • Дата и място на раждане: 02 ноември 1973г.; Исперих, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 18-РАЗГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: belgin@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:


  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  16 000лв. потребителски кредит към банка ДСК 
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 902

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Белгин Фикри Шукри

Декларация за конфликт на интереси на Белгин Фикри Шукри

Законопроекти

Парламентарни питания

23 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им

16 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им

09 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно недостатъчната обезпеченост на безопасността и сигурността на българските и чуждестранни граждани на Централна автогара София, създаваща възможности за посегателство над личността и имуществото им

09 юли 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно приложението на разпоредбата на § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и издаване на решения за оземляване на безимотни и малоимотни граждани в землището на Община Исперих, Област Разград

Белгин Фикри Шукри в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%