Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Огнян Стоичков Янакиев, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Огнян Стоичков Янакиев
 • Дата и място на раждане: 01 април 1968г.; Омуртаг, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на партия Атака
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: stoichkov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 933

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен сряда, 19 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен сряда, 11 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен понеделник, 09 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите Внесен понеделник, 25 юни 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен петък, 23 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен понеделник, 27 февруари 2012

Законопроект за българския език Внесен четвъртък, 04 август 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство Внесен понеделник, 11 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен понеделник, 04 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен четвъртък, 31 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките Внесен четвъртък, 24 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор Внесен сряда, 21 април 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен вторник, 08 юни 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 22 януари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Внесен петък, 22 януари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен сряда, 25 ноември 2009

Парламентарни питания

08 февруари 2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно конкурсна сесия на фонд "Научни изследвания"

08 февруари 2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно представителство на Министерството на финансите във фонд "Научни изследвания"

11 януари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на престъпления против спорта

19 октомври 2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно отказ на Република Турция да признае дипломите за висше образование, издавани от български висши училища

16 декември 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно палежите на леки автомобили в гр. София

02 октомври 2009
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно мораториум върху новоназначенията по Закона за съдебната власт

02 октомври 2009
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно сграда на Софийския районен съд

Огнян Стоичков Янакиев в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%