Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Йордан Иванов Бакалов, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Йордан Иванов Бакалов
 • Дата и място на раждане: 01 септември 1960г.; Асеновград, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: jordan.bakalow@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
1 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 905

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен четвъртък, 03 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията Внесен петък, 24 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия Внесен четвъртък, 23 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 17 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища Внесен четвъртък, 02 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 21 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Внесен сряда, 09 ноември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 13 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Внесен сряда, 16 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Внесен петък, 04 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация Внесен четвъртък, 03 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия Внесен петък, 17 декември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба Внесен сряда, 15 декември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните Внесен сряда, 24 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 26 август 2009

Парламентарни питания

24 февруари 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

11 март 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно развитието на курорт "Нареченски бани"

18 февруари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно развитието на курорт "Нареченски бани"

11 юни 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стратегията за развитие на поливното земеделие в България

26 февруари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нарушаване на правата на българските граждани като потребители от доставчиците на водоснабдителни услуги

Йордан Иванов Бакалов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%