Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Николов Лазаров, Избирателен район 17-Пловдив Окръг

Димитър Николов Лазаров
 • Дата и място на раждане: 21 октомври 1954г.; Пловдив, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: областен координатор на ПП ГЕРБ-Пловдив област
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки понеделник от 11.00 часа в гр. Пловдив, бул. Източен 80,
  Лице за контакт: Катя Костова.
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 436
 • E-mail: dimitar.lazarov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Гимназия

  Висше образование: Магистър по право 
 • Последна месторабота: адвокат
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - Баскетболен клуб „Академик Пловдив” - член на управителния съвет;

  2. Има/л участие в:
  Баскетболен клуб „Академик Пловдив”;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Спорт и спортни услуги

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Баскетболен клуб „Академик Пловдив” - член на управителния съвет;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
8 одобряват
9 не одобряват
Посещения: 1022

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация Внесен петък, 23 март 2012

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 09 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 02 септември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 30 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Внесен вторник, 16 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител Внесен петък, 23 април 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства Внесен вторник, 29 септември 2009

Парламентарни питания

Няма

Димитър Николов Лазаров в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Деян Петков Петков — банкова сигурност

Член на комисии

От сряда, 09 ноември 2011 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

От вторник, 04 септември 2012 е председател на Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение

От сряда, 01 юни 2011 е член на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители

От сряда, 01 февруари 2012 е член на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи

От сряда, 04 април 2012 е член на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От сряда, 02 септември 2009 е член на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

От вторник, 22 декември 2009 е член на Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение

От четвъртък, 11 февруари 2010 е член на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс

От четвъртък, 20 септември 2012 е член на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА