Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ивелин Николаев Николов, Избирателен район 15-Плевен

Ивелин Николаев Николов
 • Дата и място на раждане: 06 май 1967г.; Плевен, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 15-ПЛЕВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ в Плевен, ул. "Димитър Константинов" №2, ет. 1, офис 7,
  E-mail: pleven@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 064 807 777
 • E-mail: ivelin.nikolov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Бакалавър „Спортен педагог“, магистър „ Организация и управление на образованието“ 
 • Последна месторабота: общинска фирма „Жилфонд“ЕООД, началник отдел „Общински спортни имоти“
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - Венера ООД;
  - ЕТ Емона-Н-Ивелин Николов” гр. Плевен;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Венера ООД - 1дял;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Спорт и спортни услуги, неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Българска федерация по шахмат - член на управителния съвет;
  - Сдружение с идеална цел в обществено полезна дейност спортен клуб по шахмат „Дракон” - председател;

  6. Декларирани финансови задължения:

  14 600.20лв жилищен ипотечен кредит към Уникредит Булбанк Плевен
Одобрение:
5 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 947

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Внесен сряда, 18 януари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен сряда, 26 май 2010

Законопроект за допълнение на Закона за частната охранителна дейност Внесен четвъртък, 11 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България Внесен сряда, 03 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен четвъртък, 21 януари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

Няма

Ивелин Николаев Николов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%