Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Дарин Величков Матов, Избирателен район 15-Плевен

Дарин Величков Матов
 • Дата и място на раждане: 09 май 1963г.; Искър, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: вдовец
 • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%
 • Избирателен район: 15-ПЛЕВЕН
 • Партийна принадлежност: Независими
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: d.matov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - ЕЛВЕДА ЕООД гр. Плевен - собственик и управител;
  - ЕЛВЕСТА-БМ ООД гр. Плевен - собственик и управител;
  - ЕН СИДИ ООД гр. Плевен - съдружник;

  2. Има/л участие в:
  - ЕЛВЕДА ЕООД гр. Плевен;
  - ЕЛВЕСТА-БМ ООД гр. Плевен;
  - ЕН СИДИ ООД гр. Плевен;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - ЕЛВЕДА ЕООД гр. Плевен - 100%;
  - ЕЛВЕСТА-БМ ООД гр. Плевен - 50%;
  - ЕН СИДИ ООД гр. Плевен - 33.33%;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  10 000лв потребителски кредит в Юробанк и ЕФ Джи – Плевен 
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1150

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Внесен четвъртък, 10 май 2012

Законопроект за допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 15 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 17 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 13 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на Велико народно събрание Внесен четвъртък, 23 юли 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен петък, 04 декември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите Внесен вторник, 17 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Внесен четвъртък, 19 ноември 2009

Парламентарни питания

10 септември 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия

03 септември 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия

30 юли 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия

05 март 2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно магазин за продажба на имущество на длъжници, собственост на частните съдебни изпълнители

19 февруари 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно обявената от министър-председателя на Република България правителствена политика за решаване на проблема със задълженията на държавата към частни търговски дружества в условията на финансова криза

11 декември 2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност

Дарин Величков Матов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Иван Младенов Соколов — икономика и финанси

Маргарита Величкова Матова-Атанасова — икономика

Член на групи за приятелство

Група за приятелство България - Иран

Група за приятелство България - Казахстан

Група за приятелство България - Куба

Група за приятелство България - Румъния

Група за приятелство България - Азербайджан

Група за приятелство България - Австралия

Група за приятелство България - Великобритания

Група за приятелство България - Германия

Група за приятелство България - Гърция

Група за приятелство България - Израел

Група за приятелство България - Индия

Група за приятелство България - Италия

Група за приятелство България - Кипър

Група за приятелство България - Китай

Група за приятелство България - Литва

Група за приятелство България - Македония

Група за приятелство България - Норвегия

Група за приятелство България - Португалия

Група за приятелство България - Русия

Група за приятелство България - Словакия

Група за приятелство България - Словения

Група за приятелство България - САЩ

Група за приятелство България - Сърбия

Група за приятелство България - Турция

Група за приятелство България - Узбекистан

Група за приятелство България - Украйна

Група за приятелство България - Унгария

Група за приятелство България - Уругвай

Група за приятелство България - Финландия

Група за приятелство България - Франция

Група за приятелство България - Черна гора

Група за приятелство България - Чехия

Група за приятелство България - Япония

Група за приятелство България - Аржентина

Група за приятелство България - Белгия

Група за приятелство България - Венецуела

Група за приятелство България - Грузия

Група за приятелство България - Дания

Група за приятелство България - Египет

Група за приятелство България - Ирландия

Група за приятелство България - Канада

Група за приятелство България - Латвия

Група за приятелство България - Мароко

Група за приятелство България - Полша

Група за приятелство България - Тайланд

Група за приятелство България - Холандия

Група за приятелство България - Хърватия

Група за приятелство България - Швейцария

Група за приятелство България - Швеция

Група за приятелство България - Република Южна Африка