Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Чавдаров Анастасов, Избирателен район 15-Плевен

Георги Чавдаров Анастасов
 • Дата и място на раждане: 02 юни 1957г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 15-ПЛЕВЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: G.Anastasov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  ЕТ Калоян-Георги Анастасов; 

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Фондация „Д-р Петър Дертлиев”;

  6. Декларирани финансови задължения:

  Кредит в евро от ПИБ, чрез ипотекиране на 2 имота в София.
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 872

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Декларация на Георги Чавдаров Анастасов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2011

Декларация на Георги Чавдаров Анастасов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2010

Декларация на Георги Чавдаров Анастасов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2009

Декларация на Георги Чавдаров Анастасов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2008

Декларация на Георги Чавдаров Анастасов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2007

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Чавдаров Анастасов

Декларация за конфликт на интереси на Георги Чавдаров Анастасов

Декларация за конфликт на интереси на Георги Чавдаров Анастасов

Законопроекти

Парламентарни питания

22 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите

08 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно концесионните договори и спазването на поетите ангажименти от концесионерите

02 септември 2011
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно крепостта в гр. Хисаря

02 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно нарушени здравни права

29 юли 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно некоректни документи

22 юли 2011
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно крепостта в гр. Хисаря

19 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

18 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

11 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

11 март 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно ниво на компетентност на Клиничната лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД

18 февруари 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

18 февруари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно ниво на компетентност на Клиничната лаборатория в МБАЛ "Кнежа" ЕООД

11 февруари 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

28 януари 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

14 януари 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

03 декември 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно некоректна таксиметрова дейност

28 май 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно държавната субсидия за издръжката на Медицинския университет в Плевен

Георги Чавдаров Анастасов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%