Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ирена Любенова Соколова, Избирателен район 14-Перник

Ирена Любенова Соколова
 • Дата и място на раждане: 24 януари 1971г.; Перник, България
 • Професия: психотерапевт
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 14-ПЕРНИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Понеделник от 10.30-17.00 часа в гр. Перник, ул. Найчо Цанов 4, офис на ПП ГЕРБ,
  Лице за контакт: Благовест Тренков
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 076 600 688
 • E-mail: i.sokolova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: ЕСПУ „Христо Смирненски”, гр. Перни

  Висше образование: Магистър по психология 
 • Последна месторабота: психотерапевт в Медицински център Еврика
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
2 одобряват
13 не одобряват
Посещения: 884

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен петък, 11 юни 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките Внесен четвъртък, 25 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България Внесен сряда, 03 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен петък, 23 октомври 2009

Парламентарни питания

07 октомври 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в община Перник

07 октомври 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно поканата към община Перник да внесе в Министерството на околната среда и водите през ноември 2009 г. проект за изграждане на депо за битови отпадъци

30 септември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в община Перник

29 юли 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник

22 юли 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник

15 юли 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник

03 юни 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката на социалните услуги в обл. Перник

20 май 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката на социалните услуги в обл. Перник

Ирена Любенова Соколова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Евелина Антонова Христова — масови комуникации

Цветана Иванова Пиралкова — образование