Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Асенов Колев, Избирателен район 14-Перник

Димитър Асенов Колев
 • Дата и място на раждане: 04 юли 1964г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%
 • Избирателен район: 14-ПЕРНИК
 • Партийна принадлежност: Независими
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: d.kolev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  Гражданско сдружение с нестопанска цел „Съюз за Перник” - член на управителния съвет;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма

  7.Друга информация:
  Според „Списъци на лица по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, с декларация или уведомление, подадени през 2011 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие“ на Сметната палата е констатирано, че депутата
  "Не е декларил придобит чрез дарение от родители гараж с площ от 24 кв.м. в гр. София."
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 899

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 17 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 13 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на Велико народно събрание Внесен четвъртък, 23 юли 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен петък, 04 декември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Внесен четвъртък, 19 ноември 2009

Парламентарни питания

03 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезщетяването на собственици на земи и възстановяване на разрушената инфраструктура при строителството на автомагистрала "Люлин" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Ангел Найденов)

27 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезщетяването на собственици на земи и възстановяване на разрушената инфраструктура при строителството на автомагистрала "Люлин" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Ангел Найденов)

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа

14 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа

29 октомври 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества

08 октомври 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи във ветеринарно-медицинския сектор и Общата селскостопанска политика

26 март 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно политиката на Министерството на външните работи във връзка с репресии срещу български граждани в други държави

05 март 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за изпълнение на мерките, приети от Консултативния съвет за национална сигурност на 14.9.2009 г. в областта на европейското финансиране

05 февруари 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на МВР за разработване на правила и осъществяване на контрол за спазване на регламента и правилата за автомобили, ползващи специален режим на движение

Димитър Асенов Колев в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Виолета Бойчева Николова — международно сътрудничество