Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Делян Славчев Пеевски, Избирателен район 13-Пазарджик

Делян Славчев Пеевски
 • Дата и място на раждане: 27 юли 1980г.; София, България
 • Професия: следовател
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: delyan.peevski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - СК „Левски” - член на управителния съвет;

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Спорт и спортни услуги, неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Сдружение „Български медиен съюз” - член на управителния съвет;
  - СК „Левски” - член на управителния съвет;
  - Сдружение „Съюз на вестникарите и разпространителите на печатни издания” - председател на управителния съвет;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
5 не одобряват
Посещения: 1240

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Делян Славчев Пеевски в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Борис Сребров Михайлов — право

Член на комисии

От сряда, 20 януари 2010 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

От четвъртък, 21 януари 2010 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Член на групи за приятелство

Няма