Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Гинче Димитрова Караминова, Избирателен район 13-Пазарджик

Гинче Димитрова Караминова
 • Дата и място на раждане: 17 септември 1953г.; Пазарджик, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Няма 
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: няма
 • E-mail: ginche.karaminova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Икономически техникум, гр. Пазарджик

  Висше образование: Магистър, клавирен педагог 
 • Последна месторабота: преподавател по пиано в читалище „Виделина”, гр. Пазарджик
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  частен интерес към дейността на Велко Атанасов Караминов –ф-ма Венсони ООД гр. Пазарджик;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1022

Законопроекти

Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата Внесен сряда, 23 май 2012

Законопроект за ландшафта Внесен сряда, 22 февруари 2012

Законопроект за Българската телеграфна агенция Внесен сряда, 09 ноември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен сряда, 08 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд Внесен понеделник, 14 юни 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията Внесен сряда, 28 април 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение на Закона за народните читалища Внесен сряда, 05 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

01 февруари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно Средносрочна рамкова инвестиционна програма

22 юни 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Национална стратегия за превенция на престъпността

01 юни 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Национална стратегия за превенция на престъпността

11 май 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Национална стратегия за превенция на престъпността

19 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно жалба от жителите на с. Ковачево, област Пазарджик

30 април 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” гр. Пазарджик

Гинче Димитрова Караминова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%