Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Данаилов Петърнейчев, Избирателен район 13-Пазарджик

Георги Данаилов Петърнейчев
 • Дата и място на раждане: 23 април 1949г.; Ветрен, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 13-ПАЗАРДЖИК
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: georgi.petarneychev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  ДАФ- транс ЕООД;
  Транс - сервиз ЕООД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  придобиване на дялове, всеки на стойност от 100 лв от търговско дружество ДАФ- транс ЕООД;
  - 50 дружествени дяла всеки на стойност от 100лв от търговско дружество Транс - сервиз ЕООД; 

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Асоциацията на българските предприятия за международни превози - член на управителния съвет;
  - Съюз на автомобилните превозвачи - председател на управителния съвет;
  - Съюз на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ) - член на управителния съвет

  6. Декларирани финансови задължения:

  Няма
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1102

Законопроекти

Парламентарни питания

23 ноември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставката на нови спални вагони

16 ноември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставката на нови спални вагони

19 октомври 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставката на нови спални вагони

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус"

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус"

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

21 септември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ

14 септември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус"

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

27 юли 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус"

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

20 юли 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.)

20 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

06 юли 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ

06 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус"

06 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

29 юни 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно пътнически превози в БДЖ

01 юни 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11 май 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

06 април 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

23 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

09 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

02 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

24 февруари 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

04 ноември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол

28 октомври 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура

14 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура

Георги Данаилов Петърнейчев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Койчо Янков Русев — транспорт

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма