Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Иванов Аврамов, Избирателен район 12-Монтана

Димитър Иванов Аврамов
 • Дата и място на раждане: 19 октомври 1977г.; Монтана, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 12-МОНТАНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: dimitar.avramov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - „Галя” ООД - управител;
  - „Галя инвест холдинг” АД - изпълнителен директор;
  - „Галя М” ООД - управител;
  - „ИГАЛ” ООД - управител;

  2. Има/л участие в:
  - Гала инвест холдинг АД;
  - „Галя” ООД;
  - „Галя инвест холдинг” АД;
  - „Галя М” ООД;
  - „ИГАЛ” ООД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Гала инвест холдинг АД - 30%;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, земеделие и ХВП, неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Съюз на птицевъдите в България - член на контролния съвет;

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 30 000лв кредитна карта към ОББ АД;
  - 20 000лв. кредитна карта към Райфайзенбанк.
Одобрение:
0 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 1059

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен вторник, 03 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните Внесен вторник, 30 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Внесен сряда, 31 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Внесен петък, 25 септември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен четвъртък, 24 септември 2009

Парламентарни питания

Няма

Димитър Иванов Аврамов в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА

Член на групи за приятелство