Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Бисерка Борова Петрова, Избирателен район 12-Монтана

Бисерка Борова Петрова
 • Дата и място на раждане: 22 януари 1977г.; Монтана, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%
 • Избирателен район: 12-МОНТАНА
 • Партийна принадлежност: Независими
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: b.petrova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  ЕТ „Мито Велков – Бисерка Петрова”; 

  2. Има/л участие в:
  „Аполон Груп” ЕООД 
  ЕТ „Мито Велков – Бисерка Петрова”; 
  „Огоста медия” ЕАД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  100% дялово участие в „Аполон Груп” ЕООД;
  - 100% дяла в „Огоста медия” ЕАД;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, друга търговска дейност.

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 110 000 лв. жилищен кредит „Алианц Банк България” АД Монтана;
  -  60 00 0лв. в „Алианц Банк България” АД Монтана;
  - 7000 лв. потребителски кредит в Уникредит Булбанк АД Монтана.
Одобрение:
54 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1112

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 15 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен петък, 08 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 17 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 13 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на Велико народно събрание Внесен четвъртък, 23 юли 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност Внесен сряда, 12 август 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен петък, 04 декември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите Внесен вторник, 17 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Внесен четвъртък, 19 ноември 2009

Парламентарни питания

25 ноември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за ефективно функциониране на агенции и структури, подведомствени на министъра на земеделието и храните

05 февруари 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт

Бисерка Борова Петрова в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Александър Димитров Димитров — международни отношения

Петя Цочева Станева — технически сътрудник

Силвия Лазарова Янева — медицина

Член на групи за приятелство

Група за приятелство България - Турция

Група за приятелство България - Филипини

Група за приятелство България - Австралия

Група за приятелство България - Бразилия

Група за приятелство България - Великобритания

Група за приятелство България - Германия

Група за приятелство България - Израел

Група за приятелство България - Индия

Група за приятелство България - Испания

Група за приятелство България - Италия

Група за приятелство България - Китай

Група за приятелство България - Португалия

Група за приятелство България - Русия

Група за приятелство България - Словения

Група за приятелство България - САЩ

Група за приятелство България - Сърбия

Група за приятелство България - Унгария

Група за приятелство България - Франция

Група за приятелство България - Черна гора

Група за приятелство България - Чили

Група за приятелство България - Япония

Група за приятелство България - Мексико

Група за приятелство България - Тайланд

Група за приятелство България - Холандия

Група за приятелство България - Швейцария

Група за приятелство България - Република Южна Африка