Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Анатолий Великов Йорданов, Избирателен район 11-Ловеч

Анатолий Великов Йорданов
 • Дата и място на раждане: 27 август 1955г.; Ловеч, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 11-ЛОВЕЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ в Ловеч, кв. Вароша, пл. "Тодор Кирков" №2,
  Е-mail: lovech@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 068 603 733
 • E-mail: anatoliy.yordanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: магистър по медицина, специалност по ортопедия и травматология
 • Последна месторабота: управител на „ТРАВМА-ЛЗИП-АСМП-ГП по ОТ“
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - “Травма ЛЗИП АСМП ГП по ортопедия и травматология” ООД гр. Ловеч - управител

  2. Има/л участие в:
  - “Травма ЛЗИП АСМП ГП по ортопедия и травматология” ООД гр. Ловеч 

  3. Декларирал акции/дялове в:
  -
  50 % съдружие в “Травма ЛЗИП АСМП ГП по ортопедия и травматология” ООД гр. Ловеч; 

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Здравеопазването

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1123

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване Внесен четвъртък, 23 юни 2011

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. Внесен понеделник, 21 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен петък, 23 октомври 2009

Парламентарни питания

Няма

Анатолий Великов Йорданов в медиите

Видео

%%VIDEOS%%