Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Йорданов Чукарски, Избирателен район 10-Кюстендил

Димитър Йорданов Чукарски
 • Дата и място на раждане: 10 юни 1970г.; Видин, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%
 • Избирателен район: 10-КЮСТЕНДИЛ
 • Партийна принадлежност: Независими
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: d.chukarski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - Би Джи Ар капитал ЕООД;
  - Мегатрон сервиз АД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Мегатрон сервиз АД - 1бр. акции;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Фондация „ХХ1век – България” гр.Ст. Загора;

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 75 000евро задължения към Владислав Петров Ангелов;
  - 15 000евро към Любомир Игнатов Пунчев 
Одобрение:
1 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1115

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за Сметната палата Внесен четвъртък, 16 септември 2010

Законопроект за допълнение на Закона за "Държавен вестник" Внесен вторник, 13 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на Велико народно събрание Внесен четвъртък, 23 юли 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен петък, 04 декември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите Внесен вторник, 17 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Внесен сряда, 04 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Внесен четвъртък, 19 ноември 2009

Парламентарни питания

01 март 2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

01 март 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение на организирането и предоставянето на правна защита и съдействие на полицаи, срещу които се водят граждански искове, по повод на възникнали конфликтни ситуации при изпълнение на служебните им задължения

22 февруари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение на организирането и предоставянето на правна защита и съдействие на полицаи, срещу които се водят граждански искове, по повод на възникнали конфликтни ситуации при изпълнение на служебните им задължения

26 октомври 2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на Република България по отношение на започване преговори за членство в Европейския съюз от Република Македония

12 октомври 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта

05 октомври 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта

21 септември 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта

14 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършване на оторизация и изплащане на финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г

27 април 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици, обл. Перник

06 април 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици, обл. Перник

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

30 март 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно въвеждане на по-високи изисквания за пожаробезопасност в обществения транспорт

23 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

16 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

16 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София

09 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

09 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София

02 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

24 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

17 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

03 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил

20 януари 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно оборудването със защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии на подвижния железопътен състав от системата на БДЖ ЕАД

03 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г

27 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г

20 май 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и храните по Мярка 313

10 декември 2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно отдаване на дължима почит на организатора и членовете на Българската национална доброволческа рота № 4093 в НАТО

10 декември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми с поддръжката на пътя между Трекляно и град Земен

17 септември 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие

03 септември 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие

23 юли 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие

11 юни 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пускане в действие на пречиствателна станция в с.Вратца, община Кюстендил

11 юни 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно регистрация на превозни средства "АТV"

11 юни 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ограничаване броя на бездомните кучета

04 юни 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно разпределение броя на издадени визи от различните български консулства и служби на територията на Руската федерация през 2009 година

21 май 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съпътстваща инфраструктура на пътищата от Републиканската пътна мрежа

21 май 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно плановете на правителството за продължаване изграждането на магистрала "Хемус"

05 февруари 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България

05 февруари 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани

05 февруари 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия

05 февруари 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт

29 януари 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки

Димитър Йорданов Чукарски в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Евгений Гинев Жеков — финанси

Петър Иванов Петров — икономика

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е председател на КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА

От сряда, 01 юни 2011 е член на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители

От четвъртък, 10 декември 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА

От сряда, 02 септември 2009 е член на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

От сряда, 16 септември 2009 е член на Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към Министерството на отбраната

От четвъртък, 13 май 2010 е член на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г.