Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ваня Донева Георгиева, Избирателен район 8-Добрич

Ваня Донева Георгиева
 • Дата и място на раждане: 29 юли 1963г.; Добрич, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: разведена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 8-ДОБРИЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ в Добрич, ул."25-ти Септември" №3,
  E-mail: dobrich@gerb.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 058602555
 • E-mail: vanya.doneva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Мениджър „Управление на проекти”, Стопанска акдемия Свищов
 • Последна месторабота: общински съветник в Добрич, ръководител на звено "Вътрешен одит" в общинска администрация Балчик
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - частен интерес към СД "ЕП-ВЕ-Атанасова", където дъщеря й е съдружник;

  3. Декларирал акции/дялове в:

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - ЮЛНЦ "Местна инициативна група Балчик" - председател на управителния съвет;

  6. Декларирани финансови задължения:
  40 000 евро ипотечен кредит към банка ДСК.
Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1141

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен вторник, 22 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 12 януари 2011

Законопроект за Сметната палата Внесен четвъртък, 16 септември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите Внесен четвъртък, 01 април 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

Няма

Ваня Донева Георгиева в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%