Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Тодоров Божинов, Избирателен район 6-Враца

Георги Тодоров Божинов
 • Дата и място на раждане: 03 март 1949г.; Бяла Слатина, България
 • Професия: инженер,друга
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 6-ВРАЦА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: gbojinov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Добруджа КИТ АД гр. Исперих 

  3. Декларирал акции/дялове в:
  10 575 акции от Добруджа КИТ АД гр. Исперих; 

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
   Фондация Устойчиво развитие на България - учредител и член на управителния съвет 

  6. Декларирани финансови задължения:

  Няма
Одобрение:
1 одобряват
6 не одобряват
Посещения: 989

Парламентарни питания

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

08 март 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

01 март 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства

01 март 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

22 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства

22 февруари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, община Козлодуй

22 февруари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй

15 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства

15 февруари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, община Козлодуй

15 февруари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

01 февруари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

01 февруари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

18 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

18 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

11 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

11 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

21 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

21 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

07 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

07 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София

30 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ

30 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

30 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма

16 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

16 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността

26 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ

26 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област

26 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец

19 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ

19 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област

19 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец

12 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ

05 октомври 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"

05 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от пътя Враца-Вършец

28 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер

28 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-58/17.06.2010 г. за избор на консултант

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от пътя Враца - Вършец

21 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

30 март 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разработването на нова Национална стратегия за развитие на водния сектор

23 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

16 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

09 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

02 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

02 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

02 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

02 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

02 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

02 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва

24 февруари 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действия на служители на МВР спрямо Стефан Стефанов, кандидат за кмет - Местни избори 2011 г. - с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца

17 февруари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

17 февруари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

17 февруари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

17 февруари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

27 януари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

27 януари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

27 януари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства

27 януари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ

04 ноември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно последния вариант на формуляр за кандидатстване за финансиране на втора фаза на Интегрирана система от съоръжения за управление на отпадъците на София

07 октомври 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критичното състояние на път VRC 1015 Тлачене - Габаре, част от републиканската транспортна схема

16 септември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството

16 септември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно причините, поради които в нормативно установения срок не са издадени заповедите за признаване изпълнението (неизпълнението) на целите на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, определени със съответните наредби, приети на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците

02 септември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА

29 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА

22 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана

22 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия

22 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА

15 юли 2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно среща на министър-председателя на Република България с експерти от американска компания "Шеврон"

15 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана

15 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия

15 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА

08 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана

08 юли 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия

08 юли 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА

24 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен"

24 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище)

24 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар

24 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар

17 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен"

17 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище)

17 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар

17 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар

03 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен"

27 май 2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изявление на министър-председателя на Република България, направено на 14.05.2011 г. пред форум на Съюза на репресираните в България

15 април 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г

08 април 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г

08 април 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно създаване на компенсационен фонд за покриване на щети при управление на европроекти

08 април 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно проект по ИСПА - Интегриран проект за воден сектор на гр. Сливен

08 април 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно усвояването на средства по ОП "Околна среда"

01 април 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно значителното нарастване на престъпността в Северозападна България

01 април 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г

01 април 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно създаване на компенсационен фонд за покриване на щети при управление на европроекти

01 април 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно проект по ИСПА - Интегриран проект за воден сектор на гр. Сливен

01 април 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно усвояването на средства по ОП "Околна среда"

11 март 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно работата на Министерството на вътрешните работи по случая с ограбването на член-кооператори на земеделска кооперация от с. Малорад, община Борован, Врачанска област

11 март 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на МБАЛ Кнежа

18 февруари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан"

18 февруари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на МБАЛ Кнежа

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана

21 януари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по 0перативна програма "Околна среда"

21 януари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца

21 януари 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г

21 януари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма "Околна среда"

14 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана

14 януари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по 0перативна програма "Околна среда"

14 януари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца

14 януари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма "Околна среда"

10 декември 2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

26 ноември 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно действия на Министерския съвет, произтичащи от Решение на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране на експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти

19 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Шишманци

12 ноември 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно инцидент в с. Шума, област София от 25.10.2010 г

05 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област

05 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно пренасочване на средства за капиталови разходи, предвидени за община Враца в Републиканския бюджет 2010 г

05 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно успешното завършване на "рисков" проект за воден сектор на гр. Сливен, финансиран по програма ИСПА

25 юни 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимото съгласуване между Агенция "Пътна инфраструктура" и Национална компания "Железопътна инфраструктура" при проектирането и реализирането на 4-лентово трасе от международен път Е79 в участъка Мездра - Ботевград и проектирането на пресичащ го железен път в същия участък

18 юни 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно реализирането на три от най-важните проекти в областта на опазването на околната среда и водите в община Враца

30 октомври 2009
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно средства в републиканския бюджет за 2010 г. за национални доплащания

09 октомври 2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно националните доплащания за единица площ за 2009 г

Георги Тодоров Божинов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Калин Боянов Коцев — екология, околна среда

Петя Кирилова Петкова — организационно-технически въпроси

Член на комисии