Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Владимир Цветанов Тошев, Избирателен район 5-Видин

Владимир Цветанов Тошев
 • Дата и място на раждане: 03 юни 1955г.; с. Ружинци, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 5-ВИДИН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: областен координатор на ГЕРБ - Видин
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ във Видин, ул."Дунавска" №1, Речна гара, ет.2,
  Е-mail: vidin@gerb.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 315
 • E-mail: vladimir.toshev@parliament.bg; vtoshev@gmail.com
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Инженер 
 • Последна месторабота: няма
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  ЕТ „ВТ.сом – Владимир Тошев”;
  Технотон ЕООД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  Няма
Одобрение:
5 одобряват
40 не одобряват
Посещения: 1075

Законопроекти

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Внесен петък, 02 септември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител Внесен петък, 23 април 2010

Парламентарни питания

28 септември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно увеличение на възнагражденията на военнослужещи във Въоръжените сили на Република България

20 януари 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат

13 януари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно "Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София

18 ноември 2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат

19 март 2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС

18 март 2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС

29 януари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин

Владимир Цветанов Тошев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Член на комисии

От сряда, 09 ноември 2011 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

От сряда, 16 септември 2009 е председател на Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба "Военна информация" към Министерството на отбраната

От сряда, 15 февруари 2012 е член на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.)

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА

От сряда, 16 май 2012 е член на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ