Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Евгени Димитров Стоев, Избирателен район 4-Велико Търново

Евгени Димитров Стоев
 • Дата и място на раждане: 24 юли 1962г.; Велико Търново, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ във Велико Търново 5000 , бул. България №1,
  E-mail: veliko.tarnovo@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0882 336 302
 • E-mail: evgeni.stoev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Икономика и управление на търговията - магистърска степен 
 • Последна месторабота: изпълнителен директор в „Балканкар – Заря“ АД
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - „Балканкар Заря” АД гр. Павликени - изпълнителен директор;

  2. Има/л участие в:
  - „Балканкар Заря” АД гр. Павликени;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 150 000лв ипотечен кредит към ДСК АД клон гр. В. Търново;
  - 20 000лв потребителски кредит към ПИБ АД;
  - 7000лв потребителски кредит към СиБанк АД клон гр. В. Търново
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1285

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество Внесен вторник, 17 януари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Внесен сряда, 07 декември 2011

Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 15 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции Внесен сряда, 02 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Парламентарни питания

Няма

Евгени Димитров Стоев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%