Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ваньо Евгениев Шарков, Избирателен район 4-Велико Търново

Ваньо Евгениев Шарков
 • Дата и място на раждане: 25 септември 1962г.; Белоградчик, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%
 • Избирателен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: vanyo.sharkov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - частен интерес към дейността на д-р Маргарита Иванова Шаркова – ЕТ”ИППМП – д-р Маргарита Шаркова;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  7000лв. отворен кредит към ОББ 
Одобрение:
3 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 1203

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен петък, 06 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен четвъртък, 03 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията Внесен петък, 24 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен четвъртък, 23 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 17 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Внесен четвъртък, 16 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси Внесен петък, 03 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища Внесен четвъртък, 02 февруари 2012

Законопроект за държавните такси Внесен сряда, 01 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Внесен вторник, 13 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 13 юли 2011

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен сряда, 09 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Внесен сряда, 16 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Внесен петък, 04 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба Внесен сряда, 15 декември 2010

Законопроект за Българската академия на науките Внесен сряда, 08 декември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Внесен сряда, 01 септември 2010

Законопроект за допълнение на Закона за "Държавен вестник" Внесен вторник, 13 юли 2010

Законопроект за правата и задълженията на пациентите Внесен сряда, 28 април 2010

Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване Внесен вторник, 19 януари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 10 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните Внесен сряда, 24 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен петък, 02 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон Внесен четвъртък, 27 август 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен петък, 23 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен петък, 16 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 26 август 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен сряда, 07 октомври 2009

Законопроект за агенциите за временна заетост Внесен сряда, 07 октомври 2009

Законопроект за правата и задълженията на пациентите Внесен сряда, 16 септември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Внесен сряда, 30 септември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен четвъртък, 27 август 2009

Парламентарни питания

25 януари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път III-405 Царевец - Свищов от км. 73 + 600 до км. 75 + 778, който е част от ЛОТ 19 по Оперативна програма "Регионално развитие"

23 ноември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно Военната болница в гр. Сливен

05 октомври 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно очакваните приходи в бюджета на НЗОК през 2013 г

05 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании

28 септември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании

21 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно проекта за Закон за детето

21 септември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании

06 юли 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

29 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

22 юни 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР

22 юни 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наличие на тежковъоръжени сили на реда по време на протеста на "Орлов мост" на 13 юни 2012 г., поведението им и отношението на протестиращите младежи

15 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

01 юни 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР

01 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

01 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

18 май 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР

18 май 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно кадровата политика на Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил

18 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

18 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

11 май 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР

11 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

04 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

27 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

06 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването

30 март 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда

30 март 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда

23 март 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно планирано преструктуриране на лечебните заведения в структурата на Военномедицинска академия

17 февруари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно фуражи, съдържащи ГМО

03 февруари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно фуражи, съдържащи ГМО

27 януари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно фуражи, съдържащи ГМО

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

18 ноември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002

09 септември 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно нанесен побой от служители на Министерството на вътрешните работи на Радослав Божинов на 14 април 2011 г

02 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г

02 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването

29 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г

29 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г

29 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването

22 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г

22 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г

15 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г

15 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г

03 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002

03 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни за извършване на ненормативно строителство в гр. Созопол в имот на Съюза на филмовите дейци - "Творческа база и жилища" ЗП - 276.40 кв. м, РЗП - 1845.50 кв. м, находяща се в УПИ ХІІ, кв. 43 по плана на гр. Созопол" /Имота/

27 май 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002

27 май 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнение на дейностите по проект BG051P0001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/

08 април 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на пощенски станции в населени места под 800 жители

01 април 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно състоянието и бъдещето на "Напоителни системи" ЕАД

11 март 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общинските болници в отдалечените и рискови райони на Република България през 2010 г

04 февруари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно санитарната авиация в България

28 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно санитарната авиация в България

28 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането в системата на спешната медицинска помощ

21 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно санитарната авиация в България

14 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно санитарната авиация в България

10 декември 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране на съоръжения от ЛОТ 2 на магистрала "Тракия"

03 декември 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на общински болници в отдалечените и рискови райони в Република България

12 ноември 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно намеренията на Българското правителство за решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци

12 ноември 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас

05 ноември 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги"

05 ноември 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети и планувани мерки за намаляване на шума от летище Бургас

29 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ

29 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проблемите, тенденциите и перспективите за развитие на спешната помощ в Република България

29 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги"

15 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно преструктуриране и намаляване броя на леглата в клиника по гастроентерология към МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София

15 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора

16 април 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството по гарантиране безопасността на храните за българските граждани

04 декември 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките за ограничаване ерозията и абразията по брега на река Дунав

Ваньо Евгениев Шарков в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Валери Атанасов Атанасов — здравен мениджмънт

Вероника Димитрова Гюрова — екология и здравеопазване

Емил Станев Кабаиванов — здравеопазване, екология, регионална политика

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

От сряда, 02 септември 2009 е зам.-председател на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

От петък, 23 март 2012 е член на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи

От четвъртък, 13 май 2010 е член на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г.

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ