Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Дурхан Мехмед Мустафа, Избирателен район 2-Бургас

Дурхан Мехмед Мустафа
 • Дата и място на раждане: 27 септември 1971г.; с. Добра поляна, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: DMustafa@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - СНЦ Асоциация толерантност;
  - СНЦ Бизнес Център – Руен;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 2212

Законопроекти

Парламентарни питания

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, община Руен, област Бургас

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно липсата на изпълнител на технически дейности към службите по земеделие в общините Айтос и Руен

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас

15 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, община Руен, област Бургас

15 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно липсата на изпълнител на технически дейности към службите по земеделие в общините Айтос и Руен

15 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас

19 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба

12 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба

11 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци

04 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци

04 ноември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава"

28 октомври 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава"

11 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува

04 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува

28 януари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува

21 януари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува

Дурхан Мехмед Мустафа в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · Следваща · Последна

Видео

%%VIDEOS%%

Член на комисии

Член на групи за приятелство