Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Джевдет Ибрям Чакъров, Избирателен район 2-Бургас

Джевдет Ибрям Чакъров
 • Дата и място на раждане: 08 август 1960г.; Асеновград, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - председател на управителния съвет;

  2. Има/л участие в:
  - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  Заем от Венцислав Йорданов Каймаканов за закупуване на имот.
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 3980

Парламентарни питания

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда"

25 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда"

18 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда"

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда"

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда"

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда"

30 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда"

23 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

23 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

16 ноември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

05 октомври 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

05 октомври 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

21 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

21 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

20 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

20 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

13 юли 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно насочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" към нови дейности, извън обхвата й досега

13 юли 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно подготвяни нови критерии за финансиране на проекти на общините със средства от европейските фондове през следващия програмен период

06 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение

06 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

06 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

29 юни 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

29 юни 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

15 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение

15 юни 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

15 юни 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

08 юни 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение

08 юни 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми

08 юни 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците

18 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България

18 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет

18 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор

11 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България

11 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет

11 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор

04 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България

04 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет

04 май 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор

04 май 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на отклонения към квартал на Асеновград от пътя Пловдив - Асеновград при предстоящото му разширение

17 февруари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сигнали от неправителствени организации за разпространявани на българския пазар фуражи със съдържание на ГМО, без това да е отбелязано на етикета

03 февруари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сигнали от неправителствени организации за разпространявани на българския пазар фуражи със съдържание на ГМО, без това да е отбелязано на етикета

13 януари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия

16 декември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно информация за проучвания за шистов газ в близост до границата на Румъния с България

16 декември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия

16 декември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно разходване на средства от Министерството на околната среда и водите за реализация на Годишен план за 2012 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от Министерския съвет

16 декември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изработване от Министерството на околната среда и водите на Национална стратегия за развитие на водния сектор

09 декември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на пътя Айтос-Дъскотна, като част от отсечката Айтос-Провадия

24 юни 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %

24 юни 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда"

27 май 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %

11 март 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми

11 февруари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми

Джевдет Ибрям Чакъров в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Следваща · Последна

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Елисавета Данаилова Петрова — международно сътрудничество и политология

Татяна Василева Петкова — екология и еврофондове

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Група за приятелство България - Куба

Група за приятелство България - Бразилия

Група за приятелство България - Великобритания

Група за приятелство България - Виетнам

Група за приятелство България - Германия

Група за приятелство България - Индия

Група за приятелство България - Индонезия

Група за приятелство България - Италия

Група за приятелство България - Казахстан

Група за приятелство България - Китай

Група за приятелство България - Норвегия

Група за приятелство България - Русия

Група за приятелство България - САЩ

Група за приятелство България - Турция

Група за приятелство България - Финландия

Група за приятелство България - Франция

Група за приятелство България - Чили

Група за приятелство България - Япония

Група за приятелство България - Косово

Група за приятелство България - Канада

Група за приятелство България - Кувейт

Група за приятелство България - Полша

Група за приятелство България - Тайланд

Група за приятелство България - Холандия