Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Любен Петров Татарски, Избирателен район 1-Благоевград

Любен Петров Татарски
 • Дата и място на раждане: 29 май 1958г.; Разлог, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки понеделник от 14.00 часа в гр. Разлог, Възраждане 6,
  Лице за контакт: Галя Пандева
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: няма
 • E-mail: l.tatarski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Гимназия

  Висше образование: Магистър по металургия на цветни метали 
 • Последна месторабота: кмет на община Разлог
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - Белар мебел АД Разлог;
  - Екселсиор 2008 ООД;
  - Магнетик Хед Текнолоджис Разлог;
  - „Тринити – Ем Ти Ви” ООД (частен интерес към дейността на Валери Любенов Татарски);

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Белар мебел АД Разлог - 3500 акции (3500лв);
  - Магнетик Хед Текнолоджис Разлог - 84 акции (84лв);

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Асоциация на българските градове и региони – София;
  - Асоциация Места-Нестос – Г. Делчев;
  - Сдружение на югозападните общини Благоевград;

  6. Декларирани финансови задължения:

  50 000евро потребителски кредит към Уникредит Булбанк – Разлог
Одобрение:
4 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 5080

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Внесен сряда, 05 септември 2012

Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България Внесен четвъртък, 01 септември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за допълнение на Закона за концесиите Внесен вторник, 15 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация Внесен петък, 11 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети Внесен вторник, 14 декември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост Внесен петък, 12 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Внесен петък, 19 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите Внесен вторник, 27 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата Внесен петък, 21 август 2009

Парламентарни питания

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

23 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

16 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

09 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

02 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

24 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

17 февруари 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза

10 февруари 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза

03 февруари 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно заплащане на лечението на деца, страдащи от мукополизахаридоза

24 юни 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пробите и анализите за качеството на материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите при строителството на ЛОТ 2 на АМ "Тракия"

25 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно данни за материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите в Лот 2 от АМ "Тракия"

30 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектната готовност, осигуряването на финансиране и срока за започване на изпълнението на строително-монтажни работи на автомагистрала "Струма" (въпрос на същата тема е задал и народния представител Иван Николаев Иванов)

23 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектната готовност, осигуряването на финансиране и срока за започване на изпълнението на строително-монтажни работи на автомагистрала "Струма" (въпрос на същата тема е задал и народния представител Иван Николаев Иванов)

16 април 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критериите за определяне на агломерационните ареали и на общините, включени в тях по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г

12 март 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критериите за оценка на проекти по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" и мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007 г. - 2013 г

15 януари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово

Любен Петров Татарски в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Следваща · Последна

Видео

%%VIDEOS%%