Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Иванов Андонов, Избирателен район 1-Благоевград

Георги Иванов Андонов
 • Дата и място на раждане: 03 април 1984г.; Гоце Делчев, България
 • Професия: непоказана
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: общински ръководител за община Гоце Делчев
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ПП ГЕРБ в Гоце Делчев, ул."Христо Ботев" №19;
  Е-mail: gerb_gd@abv.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0751 60695
 • E-mail: georgi.andonov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Няма
 • Последна месторабота: управител в „Белла фууд“ ЕООД
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  „Бела фууд ЕООД” гр. София - управител

  2. Има/л участие в:
  „Бела фууд ЕООД” гр. София;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Земеделие и ХВП

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  Няма
Одобрение:
3 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 5188

Законопроекти

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България Внесен сряда, 03 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия Внесен вторник, 16 ноември 2010

Парламентарни питания

11 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно невъзможността за кандидатстване на бенефициенти от Смолянска и Благоевградска области по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

30 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

23 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

16 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

09 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

02 март 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

24 февруари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на Автомагистрала "Струма"

27 януари 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно контрол по изпълнение на сключени договори за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа в Благоевградска област

10 юни 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г

03 юни 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г

13 май 2011
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно прилагането на Закона за обществените поръчки във връзка с Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г

15 април 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Закона за пътищата

01 април 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Закона за пътищата

19 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/

18 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/

11 март 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев

11 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътен тунел при град Дупница на път І - 1, София - Благоевград - Кулата /328 км + 100 до 328 км + 375/

18 февруари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев

11 февруари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев

04 февруари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев

05 ноември 2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията

29 октомври 2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията

22 октомври 2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията

23 юли 2010
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за търговския регистър и дейността на Агенцията по вписванията

18 юни 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изплащането и размера на паричната премия по чл. 18а от Закона за тютюна и тютюневите изделия за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009г

04 юни 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно аварирал участък от път І - 1 "София - Кулата" км. 410.800, който е част от международен коридор Е 79 и е от най-натоварените пътни участъци от републиканската пътна мрежа

15 януари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно избор на изпълнител, и изпълнение на договор TRP5/22А по Проект "България - Транзитни Пътища V" Лот № 22А Рехабилитация на Път ІІ-84 и Път ІІ-19, участъци 1, 2, 3 и 4 по направление Юндола - Разлог - Гоце Делчев - Садово

Георги Иванов Андонов в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Следваща · Последна

Видео

%%VIDEOS%%