Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Алиосман Ибраим Имамов, Избирателен район 1-Благоевград

Алиосман Ибраим Имамов
 • Дата и място на раждане: 20 март 1953г.; с. Абланица, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: aliosman.imamov@gmail.com
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствения сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  Фондация за регионално развитие „Родопи 21век";

  6. Декларирани финансови задължения:
  - 18 000лв - лизингови вноски към Райфайзен лизинг България ООД;
  - нови задължения в евро към ДСК,
  - нови задължения в лева към Гейт ООД;
  - лизинг в лева към „Миркат” ООД.
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 5215

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Декларация на Алиосман Ибраим Имамов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2011

Декларация на Алиосман Ибраим Имамов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2010

Декларация на Алиосман Ибраим Имамов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2009

Декларация на Алиосман Ибраим Имамов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2008

Декларация на Алиосман Ибраим Имамов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2007

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Алиосман Ибраим Имамов

Декларация за конфликт на интереси на Алиосман Ибраим Имамов

Декларация за конфликт на интереси на Алиосман Ибраим Имамов

Парламентарни питания

07 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно появилите се сигнали за рекет и корупция в Регионалната дирекция на горите в гр. Благоевград спрямо дървопреработвателни фирми и ползватели на дърва за огрев

20 юли 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България

18 май 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно протестите на родителите на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" в с. Брезница, общ. Гоце Делчев

25 ноември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица

08 юли 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследването на злоупотреби с банковите сметки на жители на с. Годешево, община Сатовча, Благоевградска област

15 април 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно издаването и подмяната на българските документи за самоличност в района на гр. Гоце Делчев

04 юни 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитацията, ремонта и поддържането на републиканските пътища в долината на река Места

19 март 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно осигуряването на семена за производство на тютюн - реколта 2010 г

30 октомври 2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно намеренията на правителството за държавно подпомагане на тютюнопрозводството и политиката по отношение на сектора през следващите години

Алиосман Ибраим Имамов в медиите

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Следваща · Последна

Видео

%%VIDEOS%%

Член на групи за приятелство

Група за приятелство България - Косово

Група за приятелство България - Египет

Група за приятелство България - Канада

Група за приятелство България - Албания

Група за приятелство България - Австралия

Група за приятелство България - Гърция

Група за приятелство България - Индия

Група за приятелство България - Индонезия

Група за приятелство България - Испания

Група за приятелство България - Италия

Група за приятелство България - Казахстан

Група за приятелство България - Република Корея

Група за приятелство България - Македония

Група за приятелство България - Норвегия

Група за приятелство България - Турция

Група за приятелство България - Уругвай

Група за приятелство България - Финландия

Група за приятелство България - Япония

Група за приятелство България - Аржентина

Група за приятелство България - Босна и Херцеговина

Група за приятелство България - Венецуела

Група за приятелство България - Ирландия

Група за приятелство България - Кувейт

Група за приятелство България - Ливан

Група за приятелство България - Мароко

Група за приятелство България - Мексико

Група за приятелство България - Монголия

Група за приятелство България - Сирия

Група за приятелство България - Хърватия