Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Добрин Ненов Данев, Избирателен район 19-Русе

Добрин Ненов Данев
  • Дата и място на раждане: 08 декември 1962г.; с. Иваново, България
  • Професия: икономист
  • Семейно положение: женен
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
  • Избирателен район: 19-РУСЕ
  • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
  • Официална страница: няма
  • Лична страница: няма
  • Twitter: няма
  • Facebook: няма
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 811

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Няма

Законопроекти

Парламентарни питания

01 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе

21 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне

07 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе

16 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно критерии за конкурс на обществена поръчка по програма "Благотворителност"

16 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност"

16 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ВиК услуги в с. Сваленик и с. Церовец, общ. Иваново, обл. Русе

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия

19 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик

19 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ

12 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик

12 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нотифицирана държавна помощ

14 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново

27 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново

20 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново

20 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик

06 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново

06 юли 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик

29 юни 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разкопаването на тръбопроводи в землищата на с. Тръстеник и с. Иваново

Добрин Ненов Данев в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Атанас Георгиев Иванов — политически анализи и прогнози

Венцислав Илиев Калчев — регионална политика и местно самоуправление

Член на комисии

От сряда, 10 октомври 2012 е член на КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Член на групи за приятелство

Няма