Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Антоний Венциславов Кръстев, Избирателен район 23-София 1

Антоний Венциславов Кръстев
 • Дата и място на раждане: 06 август 1983г.; София, България
 • Професия: непоказана
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Клубът на ПП ГЕРБ – Триадица, всеки 1-ви и 3-ти понеделник на месеца от 18:30 до 19:30 ч.;
  Лице за контакт: Катрин Начева.
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 546
 • E-mail: a.krustev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: 35 СОУ „Добри Войников” - София

  Висше образование: бакалавър „Международни отношения“, магистър „Европейски отношения“
 • Последна месторабота: централата на ПП ГЕРБ
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:

  - общинско дружество „Пазари Запад” ЕАД - председател на съвета на директорите

  2. Има/л участие в:
  - общинско дружество „Пазари Запад” ЕАД

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
9 одобряват
38 не одобряват
Посещения: 1264

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Антоний Венциславов Кръстев

Декларация за конфликт на интереси на Антоний Венциславов Кръстев

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

Няма

Антоний Венциславов Кръстев в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%