Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валери Маринов Ангелов, Избирателен район 6-Враца

Валери Маринов Ангелов
 • Дата и място на раждане: 30 март 1967г.; Враца, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 6-ВРАЦА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: общински ръководител на ГЕРБ - Роман
 • Приемна на депутата в избирателния район: Е-mail: roman_gerb@abv.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0888 281 151
 • E-mail: v.angelov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: лекар гинеколог

  Научна степен: доктор
 • Последна месторабота: няма
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:

  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1029

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валери Маринов Ангелов

Декларация за конфликт на интереси на Валери Маринов Ангелов

Парламентарни питания

Няма

Валери Маринов Ангелов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Валерия Пламенова Владимирова — икономика

Николай Горанов Коцев — правата на човека

Член на групи за приятелство

Няма