Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Ангелов Горов, Избирателен район 11-Ловеч

Димитър Ангелов Горов
 • Дата и място на раждане: 01 септември 1971г.; Ловеч, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 11-ЛОВЕЧ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - „Информационно обслужване” АД клон Ловеч - директор;

  2. Има/л участие в:
  - „Информационно обслужване” АД клон Ловеч;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 40 000лв потребителски кредит към ДСК;
  - 8000лв овърдрафт;

  7.Друга информация:
  Според „Списъци на лица по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, с декларация или уведомление, подадени през 2011 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие“ на Сметната палата е констатирано, че депутата
  "Подал уведомление. Не е декларирал лизингово задължение за л.а. "ШЕВРОЛЕТ КРУЗ"."
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 960

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Ангелов Горов

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Ангелов Горов

Парламентарни питания

01 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч

18 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч

18 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево

11 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч

11 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево

21 декември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаване броя на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево

16 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч

16 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево

02 ноември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно стопанисването на казармата в гр. Ловеч

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на община Ловеч

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонта на пътя Казачево - Дебнево - Велчево

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на водата на територията на общ. Ловеч

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г

06 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно липса на водоснабдяване за гр. Луковит, в периода 27.05.2012 г. до 04.06.2012 г

29 юни 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неизплатени заплати на работници от "Елма" АД - Троян

24 февруари 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд

10 февруари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга

03 февруари 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за избор на финансова услуга

16 декември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа

09 декември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството, свързана с рехабилитацията и реконструкцията на пътища втори и трети клас от Републиканската пътна мрежа

25 ноември 2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реформите в БДЖ

25 ноември 2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото оздравяване на БДЖ

16 септември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо

15 юли 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие"

01 юли 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно повишение на пенсиите в Република България

24 юни 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на земеделското аташе в Париж

03 юни 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършено залесяване на територията на Ловешка област

13 май 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно поети ангажименти към Световната банка от страна на министерството като условие за отпускане на заем

13 май 2011
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на министерството за гарантиране на финансовата стабилност и създаване условия за прозрачност на приходите от билети

15 април 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изплащане на компенсации по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

19 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян

18 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян

11 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно функционирането на железопътната линия Левски - Троян

11 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба

11 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно помощ на животновъди за фураж

04 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба

19 ноември 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изграждане на екарисаж в община Угърчин, Ловешка област

12 ноември 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно опазване на държавния горски фонд от пожари

05 ноември 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г

29 октомври 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд

22 октомври 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно продажба на земеделска земя от Държавния поземлен фонд

22 октомври 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно железопътната катастрофа на гара Септември, на 18.10.2010 г

08 октомври 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно обявени намерения за емитиране на външен дълг

08 октомври 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно катастрофата на гара Драгоман

01 октомври 2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намаляване на субсидията за Фонд работна заплата /ФРЗ/ на театрите в страната

24 септември 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнението на директори от Агенция "Митници"

17 септември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно депонирането на твърди битови отпадъци от софийска община в новопостроеното регионално депо за твърди битови отпадъци обслужващо общините Ловеч, Летница и Угърчин

11 юни 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на "Булгартабак"

11 юни 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно актуалното състояние на Оперативна програма "Административен капацитет"

14 май 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци

19 март 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прекратяване дейността на общинска служба по земеделие - гр. Ябланица

Димитър Ангелов Горов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Румен Йорданов Ананиев — техническо подпомагане

Станислав Райнов Новаков — регионална политика

Член на комисии

От четвъртък, 11 февруари 2010 е член на КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Член на групи за приятелство

Няма