Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Снежана Георгиева Дукова, Избирателен район 25-София 3

Снежана Георгиева Дукова
 • Дата и място на раждане: 07 ноември 1952г.; Разлог, България
 • Професия: директор на училище
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: секретар на ПП ГЕРБ, район Връбница
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки 1-ви и 2-ри понеделник от 14.00-18.00 часа район Връбница,
  Лице за контакт: Снежана Дукова,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0886 321 112
 • E-mail: s.dukova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: ПКС „Владимир Поптомов”, гр. Разлог

  Висше образование: Магистър по филология 
 • Последна месторабота: директор на 79 СОУ „Индира Ганди”, гр. София
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
1 одобряват
85 не одобряват
Посещения: 1412

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Снежана Георгиева Дукова

Декларация за конфликт на интереси на Снежана Георгиева Дукова

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен петък, 11 юни 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен петък, 23 октомври 2009

Парламентарни питания

Няма

Снежана Георгиева Дукова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Денка Йорданова Кушвалиева — медицина

Слави Евстатиев Славчев — медицина