Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Цвета Вълчева Караянчева, Избирателен район 9-Кърджали

Цвета Вълчева Караянчева
 • Дата и място на раждане: 25 февруари 1968г.; Болярово, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 9-КЪРДЖАЛИ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: областен координатор на ПП ГЕРБ гр. Кърджали
 • Приемна на депутата в избирателния район: Гр. Кърджали, ул. Булаир 6 от 14.00 часа,
  Лице за контакт: Десислава Емилиянова
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 046
 • E-mail: cveta_@abv.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Механо техникум „Васил Левски”, гр. Кърджали

  Висше образование: Магистър по Технология на машиностроенето и металорежещите машини 
 • Последна месторабота: прокурист производство в „Формопласт„ АД
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  15 000лв кредит към Райфайзенбанк – Кърджали
Одобрение:
10 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 1020

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен петък, 11 юни 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия Внесен вторник, 16 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

25 януари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"

11 януари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"

21 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"

26 март 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно обект "Укрепване на бреговете на река Арда, в района на гр. Кърджали" или т.н. "Водно огледало"

Цвета Вълчева Караянчева в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Банита Банчева Фидьова — администрация

Член на комисии

От сряда, 15 февруари 2012 е член на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.)

От четвъртък, 22 март 2012 е член на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер

От четвъртък, 30 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

От сряда, 16 май 2012 е член на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.

От петък, 03 декември 2010 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ