Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Анастас Василев Анастасов, Избирателен район 31-Ямбол

Анастас Василев Анастасов
 • Дата и място на раждане: 10 октомври 1965г.; Ямбол, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 31-ЯМБОЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: няма
 • Приемна на депутата в избирателния район: Ямбол, офис на ПП ГЕРБ, ул."Александър Стамболийски"№12,
  Е-mail: iambol@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 808 813; 046 662 800
 • E-mail: anastas.anastasov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Професионална гимназия Васил Левски - Ямбол

  Висше образование: Магистър по право 
 • Последна месторабота: районен съдия в Районен съд - Ямбол
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание.

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Ловно-рибарско дружество „Диана” – Ямбол; 

  3. Декларирал акции/дялове в:


  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Земеделие и ХВП, спорт и спортни услуги

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  - 80 000лв. ипотечен кредит към ДСК;
  - 40 000лв текущ кредит към ДСК;
  - 10 000лв кредитна карта към ДСК;
  - овърдрафт към БДК 10 000лв от ДСК.
Одобрение:
2 одобряват
5 не одобряват
Посещения: 912

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Внесен сряда, 18 януари 2012

Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество Внесен вторник, 17 януари 2012

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 09 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 02 септември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения Внесен вторник, 17 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен сряда, 09 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за допълнение на Закона за българските лични документи Внесен вторник, 17 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства Внесен вторник, 29 септември 2009

Парламентарни питания

30 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция

Анастас Василев Анастасов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е председател на КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ