Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Александър Стойчев Стойков, Избирателен район 31-Ямбол

Александър Стойчев Стойков
 • Дата и място на раждане: 02 декември 1965г.; Ямбол, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 31-ЯМБОЛ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: общински ръководител на ПП ГЕРБ - Ямбол
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ в Кюстендил, ул."Александър Стамболийски"№12;
  Е-mail: iambol@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 046 662 800
 • E-mail: aleksandar.stoykov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Математическа гимназия

  Висше образование: Магистър инженер 
 • Последна месторабота: управител на Иваго България ООД - Ямбол
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Иваго-България ООД - управител;
  Соларенерго ООД - управител;

  2. Има/л участие в:
  - Частен интерес към Дивал – 99 ООД; 

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Енергетиката, земеделие и ХВП, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  25 000лв ипотечен кредит към Уникредит Булбанк 
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1183

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Александър Стойчев Стойков

Декларация за конфликт на интереси на Александър Стойчев Стойков

Декларация за конфликт на интереси на Александър Стойчев Стойков

Парламентарни питания

30 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция

Александър Стойчев Стойков в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Кольо Желев Колев — строителство