Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ивайло Георгиев Тошев, Избирателен район 30-Шумен

Ивайло Георгиев Тошев
 • Дата и място на раждане: 09 март 1967г.; Шумен, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 30-ШУМЕН
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки понеделник от 13.00-15.00 часа в гр. Шумен, ул. Съединение 107,
  Лице за контакт: Таня Димитрова,
  E-mail: shumen@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0878 564 206
 • E-mail: ivaylo.toshev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: ЕСПУ „Васил Друмев”, гр. Шумен

  Висше образование: Магистър по право 
 • Последна месторабота: адвокат към адвокатска колегия Шумен
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - ФК „Волов” Шумен;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Спорт и спортни услуги, неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Сдружение „Олимиос” Шумен;
  - ФК „Волов” Шумен;

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 12 390лв към Райфайзенбанк България АД;
  - 38 540лв Райфайзен Лизинг;
  - 160 000лв Уникредит Булбанк АД
Одобрение:
15 одобряват
9 не одобряват
Посещения: 1056

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен понеделник, 09 юли 2012

Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания Внесен вторник, 15 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен вторник, 14 февруари 2012

Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър Внесен сряда, 14 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 30 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен четвъртък, 31 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен петък, 25 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен четвъртък, 24 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен сряда, 16 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 30 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките Внесен четвъртък, 25 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон Внесен петък, 30 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен сряда, 26 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Внесен вторник, 16 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България Внесен сряда, 03 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 11 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност Внесен вторник, 12 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите Внесен вторник, 10 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите Внесен вторник, 27 октомври 2009

Парламентарни питания

22 януари 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно появилите се информации и съобщения за извършен и приключил одит на "Летище София" ЕАД и констатирани при проверката нарушения

Ивайло Георгиев Тошев в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Добрин Начев Добрев — образование

Янаки Христов Янакиев — младежта и спорта

Член на комисии

От сряда, 15 февруари 2012 е член на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.)

От вторник, 14 юли 2009 е член на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

От сряда, 16 май 2012 е член на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.