Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Фани Иванова Христова, Избирателен район 29-Хасково

Фани Иванова Христова
 • Дата и място на раждане: 19 януари 1970г.; Кърджали, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: fani.hristova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  3бр. потребителски кредити към ДСК ЕАД – клон Хасково на обща стойност 14 669лв.
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 858

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон Внесен сряда, 05 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен сряда, 25 януари 2012

Законопроект за допълнение на Закона за търговския регистър Внесен сряда, 14 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен сряда, 09 февруари 2011

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс Внесен петък, 04 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците Внесен петък, 02 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

02 декември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно ролята на държавните органи във връзка с осигуряване на правата на децата, съгласно чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991 г.

Фани Иванова Христова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Златина Манолова Касърова-Дукова — финансова политика и гражданско общество

Пламен Константинов Костадинов — международни отношения

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ