Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иво Тенев Димов, Избирателен район 29-Хасково

Иво Тенев Димов
 • Дата и място на раждане: 18 септември 1968г.; Димитровград, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: ivo.dimov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 626

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен четвъртък, 31 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен петък, 25 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен четвъртък, 24 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта Внесен сряда, 16 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен петък, 11 юни 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен сряда, 26 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България Внесен сряда, 03 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен четвъртък, 21 януари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

28 май 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно финансово-стопанското състояние на СУ "Св.Климент Охридски" и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на държавните субсидии на висшето училище (въпрос на същата тема е задал и н.п. Галина Банковска)

Иво Тенев Димов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Станислава Огнянова Кръстанова — право

Член на групи за приятелство