Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Емилия Радкова Масларова, Избирателен район 29-Хасково

Емилия Радкова Масларова
 • Дата и място на раждане: 03 юли 1949г.; Якоруда, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: e.maslarova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
11 не одобряват
Посещения: 976

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. Внесен понеделник, 17 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя Внесен понеделник, 17 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 07 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен вторник, 06 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Внесен вторник, 06 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Внесен вторник, 06 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 31 август 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Внесен петък, 15 юли 2011

Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи Внесен сряда, 30 март 2011

Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца Внесен понеделник, 21 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен четвъртък, 06 януари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен четвъртък, 13 май 2010

Законопроект за изменение на Кодекса на труда Внесен сряда, 12 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 10 март 2010

Законопроект за изменение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 28 септември 2009

Парламентарни питания

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката за социално включване на хората с увреждания

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по ОП "Развитие на човешките ресурси"

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неразплатени разходи за социални плащания към 31.12.2012 г

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката по заетост през 2013 г

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

08 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания

01 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно неразплатени разходи за социални плащания към 31.12.2012 г

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката по заетост през 2013 г

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

18 януари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

18 януари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания

18 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

11 януари 2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли

11 януари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

11 януари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания

11 януари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР за общини

11 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

11 януари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

21 декември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли

21 декември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания

21 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР за общини

21 декември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини

07 декември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

07 декември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандарта на живот на българските граждани

07 декември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли

07 декември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Конвенцията за правата на хората с увреждания

07 декември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно програми за заетост в Смолянска област

07 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

30 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

30 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандарта на живот на българските граждани

30 ноември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли

30 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

23 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

23 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандарта на живот на българските граждани

16 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност"

16 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

16 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандарта на живот на българските граждани

16 ноември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли

16 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

02 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

02 ноември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандарта на живот на българските граждани

02 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

26 октомври 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България

26 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

19 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

12 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

05 октомври 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно намерението на правителството за увеличаване на пeнсиите

05 октомври 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно полагане на извънреден и нощен труд в митническите пунктове

28 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

21 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

21 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г

21 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение

21 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване с участието на социалните партньори и други неправителствени организации на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение

20 юли 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г

20 юли 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване с участието на социалните партньори и други неправителствени организации на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

20 юли 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

29 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието

22 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието

04 май 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно уволнения в митница Свиленград

04 май 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград

04 май 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда

27 април 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време

06 април 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград

06 април 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда

23 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията

23 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно инициативите срещу бедността и социалното изключване

16 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията

16 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно инициативите срещу бедността и социалното изключване

09 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

09 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията

02 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

02 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията

24 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

24 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията

10 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

10 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията

03 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

03 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията

27 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

20 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ограничаване влиянието на демографската криза

18 ноември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция

07 октомври 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно усвояване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за образованието

16 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград

09 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на здравеопазването в Тополовград

22 юли 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно пенсиониране на полицейски инспектор

10 юни 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно методиката за изчисляване на безработицата в България

15 април 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г

08 април 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст

01 април 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст

18 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

18 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

11 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

11 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

28 януари 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания

28 януари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

28 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови

28 януари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

21 януари 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно атестиране на служителите в държавната администрация

21 януари 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови

14 януари 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания

14 януари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

03 декември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания

05 ноември 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии"

29 октомври 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стартиране на проект "Социално включване", финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие

15 октомври 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно гарантиране сигурността и спокойствието на жителите на с. Меричлери и околните населени места

08 октомври 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания"

24 септември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване

24 септември 2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно реализация на схемата "Училищен плод", финансирана от Европейския съюз

24 септември 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно реализация на модул "Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас"

02 юли 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР

02 юли 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията

11 юни 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР

11 юни 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно тежкото и все по-влошаващо се финансово състояние на общини в Република България

28 май 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на проект "Социално включване"

23 април 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната

13 ноември 2009
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно подписване на Споразумението за прилагане на Договора за социална сигурност с Руската федерация

Емилия Радкова Масларова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Бойко Захариев Ковачев — техническо подпомагане

Димитър Йорданов Йорданов — социални дейности

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е председател на КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

От сряда, 09 декември 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

От четвъртък, 10 декември 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА