Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Гюнер Фариз Сербест, Избирателен район 29-Хасково

Гюнер Фариз Сербест
 • Дата и място на раждане: 10 март 1966г.; с. Силен, България
 • Професия: агроном
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%
 • Избирателен район: 29-ХАСКОВО
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Движение за права и свободи
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: G.Serbest@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - Развива дейност като частен земеделски производител;
  -
   Футболен клуб Стамболов 2007 – общински; 

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Земеделие и ХВП, спорт и спортни услуги, неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Национално сдружение на общините в Р. България;

  6. Декларирани финансови задължения:

  - 200 000лв инвестиционен кредит към Асет Банк интернешъл клон Хасково;
  - 100 000лв инвестиционен кредит.
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 980

Законопроекти

Парламентарни питания

11 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци

04 май 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци

04 май 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 593 Долно Черковище - Голям Извор, участък от км. 18+000 до км.38+050

04 май 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на обект "Инженеринг - проектиране и строителство на ПЪТ ІІІ - 5074 Книжовник - Стамболово - Голям Извор, участък от 0+000 до км 15+080

08 юли 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно възникнали проблеми с изплащането на субсидии на земеделските производители /тютюнопроизводители/ за референтния период 2007/2009 г

28 януари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони

21 януари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони

30 октомври 2009
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно намеренията на правителството за държавно подпомагане на тютюнопрозводството и политиката по отношение на сектора през следващите години

Гюнер Фариз Сербест в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Димитър Стойнев Станоев — европейски въпроси

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Член на групи за приятелство